Med rätt värderingar sedan 1906.

Öhman Fonder är en ansvarsfull och fristående fondförvaltare. Vårt arbete präglas av ett högt engagemang och en stor respekt för kundernas kapital. Öhmangruppen har funnits i över hundra år och för oss är hållbara investeringar en självklarhet.

Om Öhmangruppen

Nyheter

Fler nyheter

Jamal Abida Norling ny vd för Öhman Fonder

Jamal Abida Norling tar ett kliv upp från positionen som investeringschef och blir ny vd för Öhman Fonder. Jamal har 20 års erfarenhet av finansiella marknader och arbetar på fondbolaget sedan åtta år.

Läs mer

Ledig tjänst: Ansvarig tillgångsallokering

Öhman Fonder söker nu en medarbetare med ansvar för tillgångsallokering.  Vi är övertygade om att det är människan som gör företaget och inte tvärtom.
Våra medarbetare drivs av nyfikenhet, engagemang och ansvarstagande – vår gemensamma värdegrund.

Läs mer

Fonder

Vi erbjuder två typer av fonder; kostnadseffektiva indexnära fonder och aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer.

Kapitalförvaltning

Låt oss hjälpa dig med det som är helt avgörande för att få en god avkastning, nämligen valet av rätt tillgångar vid rätt tillfälle.

Ansvarsfulla investeringar

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.