Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Välkommen till Öhman!

Kapitalförvaltaren Öhman förvärvade DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltningsverksamhet vid årsskiftet. I oktober godkände Finansinspektionen överlåtelse av de sista DNB-fonderna.

Här kan du ta del av berörda fonders faktablad och informationsbroschyrer med de nya fondbestämmelserna. Observera att nedanstående faktablad och fullständiga informationsbroschyrer träder i kraft den 2 december 2016.

 

Fondnamn Faktablad
Öhman Obligationsfond SEK A  
Öhman Obligationsfond SEK B  
Öhman Penningmarknadsfond SEK A  
Öhman Penningmarknadsfond SEK B  

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se