Öhman FonderAnsvarsfulla investeringar

Att investera hållbart är centralt för vår förvaltning och enda vägen framåt.

Ansvarfulla investeringar 2022

Öhman investerar i tusentals bolag över hela världen. För att uppnå största möjliga positiva påverkan är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare.

Ansvarsfulla investeringar 2022

Vårt uppdrag

Att investera hållbart är centralt för vår förvaltning. Hållbara bolag skapar långsiktiga konkurrensfördelar genom att sätta arbetet med så kallade ESG-faktorer i fokus. Här redogör vi hur vi har gått tillväga hittills.

Vårt uppdrag

Hållbarhetsrapport

Precis som vår kapitalförvaltning, skruvar vi ständigt på att bli bättre internt. Läs om vårt arbete här.

Hållbarhetsrapport

Klimat och respektive fond

En fonds så kallade Implied Temperature Rise (ITR) eller temperaturanpassning (i °C) mäter vad som krävs för att fonden ska hålla den globala temperaturökningen till max 2 °C till år 2100.

Fondlista