Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Så följer du vårt arbete

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur vi gör det skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör inom området.

Här kan du enkelt följa vårt arbete med ansvarsfulla investeringar via flera publikationer och rapporter:

 • Ansvarsfullt ägande: läs om hur vi påverkade bolag i en mer hållbar riktning. Läs mer.
 • Hållbarhetsprofiler: informera dig hur om respektive fond arbetar med hållbarhetsfrågan. Läs mer
 • Koldioxidavtryck i våra fonder: årlig rapport som visar det totala koldioxidavtrycket från våra aktiefonder. Läs mer
 • Klimatrapport: läs om hur vi arbetar med risker och möjligheter som kommer med klimatförändringarna. Läs mer.
 • Prospektiv #1: hållbarhetsriskerna inom teknologisektorn. Läs mer.
 • Prospektiv #2: hållbarhetsriskerna inom banksektorn. Läs mer.
 • Prospektiv #3: hållbarhetsriskerna inom verkstadssektorn. Läs mer.
 • Policy: ta del av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Läs mer.
 • Konventionslista: redogör för de konventioner som utgör grunden för vår normbaserade screening, analys och påverkansdialog. Läs mer
 • Kvartalsbrev  Läs mer
 • PRI-rapport  Läs mer
 • Rapport om företagens klimatlobbying  Läs mer

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se