Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Så följer du vårt arbete

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur vi gör det skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör inom området.

Här kan du enkelt följa vårt arbete med ansvarsfulla investeringar via flera publikationer och rapporter.

Prospektiv Sektoranalys #1: hållbarhetsriskerna inom teknologisektorn. Läs mer

Prospektiv Sektoranalys #2: hållbarhetsriskerna inom banksektorn.  Läs mer

Prospektiv Sektoranalys #3: hållbarhetsriskerna inom verkstadssektorn. Läs mer

Ansvarsfullt ägande:I rapporten Ansvarsfullt ägande sammanfattar vi de påverkansdialoger som Öhman Fonder fört med bolag under föregående år.  Läs mer

Klimatrapport: Syftet med klimatrapporten är att informera om hur Öhman Fonder arbetar med de risker och möjligheter som kommer med klimatförändringarna. Läs mer

Corporate Climate Lobbying: Rapport om företagens klimatlobbying.  Läs mer

Koldioxidavtryck i våra fonder: årlig rapport som visar det totala koldioxidavtrycket från våra aktiefonder. Läs mer

Övriga rapporter och publikationer

  • Hållbarhetsprofiler: informera dig hur om respektive fond arbetar med hållbarhetsfrågan. Läs mer
  • Policy: ta del av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Läs mer
  • PRI-rapport  Läs mer
  • Konventionslista: redogör för de konventioner som utgör grunden för vår normbaserade screening, analys och påverkansdialog. Läs mer

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se


Victoria Lidén

Hållbarhetsanalytiker, Öhman Fonder

victoria.liden@ohman.se