Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Så följer du vårt arbete

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur vi gör det skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör inom området.

Här kan du enkelt följa vårt arbete med ansvarsfulla investeringar via flera publikationer och rapporter:

 • Hållbarhetsöversikt – få en överblick av hur vi som fondbolag arbetat med hållbarhetsfrågor under föregående år (2017). Läs mer
 • Hållbarhetsprofiler – informera dig hur om respektive fond arbetar med hållbarhetsfrågan. Läs mer
 • Koldioxidavtryck i våra fonder – årlig rapport som visar det totala koldioxidavtrycket från våra aktiefonder (2017). Läs mer
 • Exkluderingslista – visar vilka bolag som bryter mot vår policy för ansvarsfulla investeringar och därmed exkluderas från vårt placeringsuniversum. Läs mer
 • Policy – ta del av Öhman Fonders policy för ansvarsfulla investeringar. Läs mer
 • Konventionslista – redogör för de konventioner som utgör grunden för vår normbaserade screening, analys och påverkansdialog. Läs mer
 • Öhman Agenda 2030-barometer – mäter årligen hur bolagen medverkar till att nå hållbarhetsmålen (2017). Läs mer
 • Vårt senaste kvartalsbrev. Läs mer
 • Vår senaste PRI-rapport (2017). Läs mer
 • Vår senaste hållbarhetsredovisning (2017). Läs mer.
 • Vår senaste Agenda 2030-barometer. Läs mer.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se