Nyheter

Hjälp fler små hjärtan att klappa. Spara för barnhjärtat utan att avstå en enda krona!

3 februari, 2017 • Nyheter

Varje år föds 1 000 barn med hjärtfel. Det är tre barn varje dag. Många hjärtbarn opereras redan när de är nyfödda och då är hjärtat inte mycket större än… Läs mer


Nya förbättrade hållbarhetsprofiler

26 januari, 2017 • Nyheter

Hållbarhetsprofilen är ett informationsblad som beskriver hur fonden arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Sedan 2015 har Swesif drivit utvecklingsprojektet tillsammans med ett stort antal representanter från branschen, för att… Läs mer


Nordnet ansöker om avnotering

25 januari, 2017 • Nyheter

Nordnet ansöker om avnotering och kommer att kalla till extra bolagsstämma NNB Intressenter AB:s (”NNB Intressenter”) offentliga uppköpserbjudande avseende Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) förklarades ovillkorat den 25 januari 2017. NNB… Läs mer


Energiomställning skapar gröna möjligheter – rapport från det tyska industriundret

24 januari, 2017 • Nyheter

Ett par gånger om året beger sig våra förvaltare ut på studieresor för att fördjupa sina kunskaper och med egna ögon se vad som sker ”på fältet”.  Vår fondförvaltare Ylwa… Läs mer


Påverkan som skapar varaktig förändring

24 januari, 2017 • Nyheter

En av de viktigaste metoderna för att driva företag i hållbar riktning är aktiv påverkan. Det innebär att utnyttja sitt ägande till att skapa förändring, i stället för att utesluta… Läs mer


Vår bank i Luxemburg har bytt namn till Öhman Bank

23 januari, 2017 • Nyheter

Öhman Bank S.A. är det nya namnet på vår bank i Luxemburg. Tidigare hette banken Banque Öhman S. A. Namnbytet påverkar inte bankverksamheten i övrigt. Namnbytet skedde legalt den 5 januari… Läs mer


Genomförd fondfusion mellan Nordnet Aggressiv och Nordnet Offensiv

19 januari, 2017 • Nyheter

Nordnet Aggressiv fusionerades med Nordnet Offensiv torsdag 19 januari. Sammanslagningen innebär att era fondandelar i Nordnet Aggresiv byts ut till fondandelar i Nordnet Offensiv. När en fond som du äger… Läs mer


Öhman Företagsobligationsfond 2 byter namn till Öhman Företagsobligationsfond Hållbar

16 januari, 2017 • Nyheter

Fonden byter namn till Öhman Företagsobligation Hållbar och kommer härefter att utmärkas av att fonden har en hållbarhetsinriktning. Fonden investerar fortsättningsvis inte i företag som bryter mot internationella konventioner, företag… Läs mer


Uppdaterade fondbestämmelser för Öhman Företagsobligationsfond 2

16 januari, 2017 • Nyheter

Öhman Fonder har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för Öhman Företagsobligationsfond 2. Förändringen är en naturlig del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla och förtydliga… Läs mer


Till minne av Ulf Dinkelspiel

10 januari, 2017 • Nyheter

Ulf Dinkelspiel har avlidit efter en kort tids sjukdom. Det är med stor sorg vi mottagit beskedet om att Ulf Dinkelspiel har gått bort.  Ulf var på många sätt en… Läs mer


← Äldre