Historiska resultatscenarierLärarfond Balanserad

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0001112764

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 49 744 85 456 107 849 133 238 59 230 97 722 127 784 163 220
Genomsnittlig avkastning per år -50,26% -14,54% 7,85% 33,24% -16,02% -0,77% 8,52% 17,74%
2023-05-31 Belopp i SEK 50 189 85 456 108 505 133 238 59 349 92 603 128 444 163 220
Genomsnittlig avkastning per år -49,81% -14,54% 8,50% 33,24% -15,96% -2,53% 8,70% 17,74%
2022-11-30 Belopp i SEK 50 900 87 306 109 638 133 238 59 694 90 795 128 211 163 220
Genomsnittlig avkastning per år -49,10% -12,69% 9,64% 33,24% -15,80% -3,17% 8,64% 17,74%