Historiska resultatscenarierLärarfond Offensiv

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0001112749

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 35 982 81 358 110 116 147 418 37 433 96 456 165 660 212 636
Genomsnittlig avkastning per år -64,02% -18,64% 10,12% 47,42% -17,84% -0,72% 10,62% 16,29%
2023-05-31 Belopp i SEK 36 928 81 358 111 544 147 418 37 563 90 863 168 083 212 636
Genomsnittlig avkastning per år -63,07% -18,64% 11,54% 47,42% -17,78% -1,90% 10,94% 16,29%
2022-11-30 Belopp i SEK 38 387 83 594 113 033 147 418 38 145 88 366 170 272 212 636
Genomsnittlig avkastning per år -61,61% -16,41% 13,03% 47,42% -17,53% -2,44% 11,23% 16,29%