Nordnet Indeksfond Danmark ESG

Nordnet Indeksfond Danmark ESG är en indexfond med inriktning på den danska aktiemarknaden. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred dansk aktieportfölj
BredDanmark

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred dansk aktieportfölj
BredDanmark

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nordnet Indeksfond Danmark ESG

Fonden är en indexfond med inriktning på den danska aktiemarknaden och förvaltas på uppdrag av Nordnet.

Tobias Övelius, ansvarig förvaltare Nordnet Indeksfond Danmark ESG

Fondfakta


Branschfördelning

 • Hälsovård 36,3%
 • Industri 22,1%
 • Energi 10,6%
 • Finans 9,9%
 • Allmännyttiga tjänster 8,2%
 • Material 5,9%
 • Sällanköpsvaror 3,1%
 • Dagligvaror 2,5%
 • Teknik 1,5%

Största innehav

 • Novo Nordisk A/S 14,6%
 • DSV A/S 11,8%
 • Vestas Wind Systems A/S 10,6%
 • Genmab A/S 9,6%
 • AP Moller - Maersk A/S 9,2%
 • Orsted A/S 8,2%
 • Coloplast A/S 6,8%
 • Novozymes A/S 5,3%
 • Danske Bank A/S 4,0%
 • Tryg A/S 3,6%

Länder

 • Danmark 100,0%
Senast uppdaterat: 2022-08-31
 • Senaste kurs 207,15 DKK
 • Kursdatum 2022-09-22
 • Förvaltningsavgift 0,20 %
 • Årlig avgift 0,20 %
 • ISIN SE0005993078
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Nordnet Indeksfond Danmark ESG B: 207,82 DKK (2022-09-22)
 • Jämförelseindex OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Gross Index *
 • Startdatum 2014-06-26
 • Valuta DKK
 • Totalt antal innehav 27
 • Standardavvikelse 2 år 18,48 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
  Förvaltat sedan: 2014-06-26

*Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, och OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Index®, är registrerade varumärken tillhörande NASDAQ, Inc. och dess närstående bolag ”Företagen”. Fonden har ej godkänts av Företagen avseende lagligheten eller lämpligheten. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, såld, emitterad eller understödd av Företagen. FÖRETAGEN TAR INGET ANSVAR OCH LÄMNAR INGA, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, GARANTIER AVSEENDE FONDEN.

Nordnet Indeksfond Danmark ESG Fondbeskrivning

Nordnet Indeksfond Danmark ESG är en indexfond med inriktning på den danska aktiemarknaden. Fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Index* (OMXC25ESG) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier.

Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex. Fonden ska placera i sådana instrument som ingår i OMXC25ESG Index. Fonden kan också investera i sådana instrument som nära följer OMXC25ESG eller en del av detta index. OMXC25ESG är ett kapitalviktat index som uppfyller specifika hållbarhetskriterier på Köpenhamnsbörsen NasdaqOMX.

Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan www.nasdaqomxnordic.com

Nordnet Indeksfond Danmark ESGKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.