Nordnet Indeksfond Danmark

Nordnet Indeksfond Danmark är en indexfond med inriktning på den danska aktiemarknaden. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred dansk aktieportfölj
BredDanmark

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred dansk aktieportfölj
BredDanmark

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nordnet Indeksfond Danmark

Fonden är en indexfond med inriktning på den danska aktiemarknaden och förvaltas på uppdrag av Nordnet.

Tobias Övelius, ansvarig förvaltare Nordnet Indeksfond Danmark

Fondfakta


Branschfördelning

 • Hälsovård 36,2%
 • Industri 21,5%
 • Energi 8,7%
 • Dagligvaror 8,4%
 • Finans 7,7%
 • Allmännyttiga tjänster 7,4%
 • Material 5,6%
 • Sällanköpsvaror 3,7%
 • Teknik 0,8%

Största innehav

 • Novo Nordisk A/S 17,2%
 • DSV A/S 11,4%
 • AP Moller - Maersk A/S 9,3%
 • Vestas Wind Systems A/S 8,7%
 • Genmab A/S 7,6%
 • Orsted A/S 7,4%
 • Coloplast A/S 6,4%
 • Novozymes A/S 5,1%
 • Carlsberg A/S 4,5%
 • Danske Bank A/S 3,7%

Länder

 • Danmark 100,0%
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 230,02 DKK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 0,20 %
 • Årlig avgift 0,20 %
 • ISIN SE0005993078
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Nordnet Indeksfond Danmark B: 230,65 DKK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex OMX Copenhagen 25 GI *
 • Startdatum 2014-06-26
 • Valuta DKK
 • Totalt antal innehav 26
 • Standardavvikelse 2 år 14,78 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
  Förvaltat sedan: 2014-06-26

*Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, och OMX Copenhagen 25 Index®, är registrerade varumärken tillhörande NASDAQ, Inc. och dess närstående bolag ”Företagen”. Fonden har ej godkänts av Företagen avseende lagligheten eller lämpligheten. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, såld, emitterad eller understödd av Företagen. FÖRETAGEN TAR INGET ANSVAR OCH LÄMNAR INGA, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, GARANTIER AVSEENDE FONDEN.

Nordnet Indeksfond Danmark Fondbeskrivning

Nordnet Indeksfond Danmark är en indexfond med inriktning på den danska aktiemarknaden och fondens målsättning är att generera en avkastning som återspeglar den hos aktieindexet OMX Copenhagen 25 Index (OMXC25). OMX Copenhagen 25 Index (OMXC25) är ett marknadsvärdesviktat index med syfte att avspegla avkastningen på Köpenhamnsbörsen. Då hållbarhetsrisker inte beaktas i aktuellt index blir följden densamma i fonden.

Indexets sammansättning revideras halvårsvis. I samband med revidering kommer fonden att belastas med transaktionskostnader som är avhängiga storleken på den omsättning som revideringen medför. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet.

Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan www.nasdaqomxnordic.com

Nordnet Indeksfond DanmarkKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.