Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG

Fonden är en indexfond med inriktning på den finska marknaden. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred finsk aktieportfölj
BredFinland

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred finsk aktieportfölj
BredFinland

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG

Fonden är en indexfond med inriktning på den finska marknaden och förvaltas på uppdrag av Nordnet.

Tobias Övelius, ansvarig förvaltare Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG

Fondfakta


Branschfördelning

 • Material 24,4%
 • Industri 22,5%
 • Finans 20,8%
 • Teknik 19,5%
 • Dagligvaror 4,7%
 • Hälsovård 3,7%
 • Fastighet 2,9%
 • Sällanköpsvaror 1,4%

Största innehav

 • UPM-Kymmene Oyj 11,3%
 • Sampo Oyj 11,0%
 • Nokia Oyj 10,0%
 • Nordea Bank Abp 9,9%
 • Kone Oyj 9,2%
 • Stora Enso Oyj 7,4%
 • Elisa Oyj 6,5%
 • Kesko Oyj 4,7%
 • Metso Outotec Oyj 4,5%
 • Orion Oyj 3,7%

Länder

 • Finland 99,5%
 • Sverige 0,5%
Senast uppdaterat: 2022-08-31
 • Senaste kurs 201,52 EUR
 • Kursdatum 2022-09-22
 • Förvaltningsavgift 0 %
 • Årlig avgift 0 %
 • ISIN SE0005993102
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex OMX Helsinki 25 ESG Responsible Gross Index *
 • Startdatum 2014-06-17
 • Valuta EUR
 • Totalt antal innehav 27
 • Standardavvikelse 2 år 16,18 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
  Förvaltat sedan: 2017-06-17

*Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, och OMX Helsinki 25 ESG Responsible Index®, är registrerade varumärken tillhörande NASDAQ, Inc. och dess närstående bolag ”Företagen”. Fonden har ej godkänts av Företagen avseende lagligheten eller lämpligheten. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, såld, emitterad eller understödd av Företagen. FÖRETAGEN TAR INGET ANSVAR OCH LÄMNAR INGA, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, GARANTIER AVSEENDE FONDEN.

Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG Fondbeskrivning

Fonden är en indexfond med inriktning på den finska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Helsinki 25 ESG Responsible Index* (OMXH25ESG) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier.

OMXH25ESG är ett kapitalviktat index som uppfyller specifika hållbarhetskriterier på Helsingforsbörsen Nasdaq OMX. Indexets syfte är att spegla utvecklingen för de aktier som ingår i indexet.

Transaktioner görs vid behov för att anpassa fondens innehav till jämförelseindex. Detta innebär att förändringar i portföljinnehaven huvudsakligen sker när index förändras. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet. Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan www.nasdaqomxnordic.com.

Nordnet Indeksirahasto Suomi ESGKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.