Nordnet Indexfond Sverige

Nordnet Indexfond Sverige är en indexfond med inriktning på den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred svensk aktieportfölj
BredSverige

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred svensk aktieportfölj
BredSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nordnet Indexfond Sverige

Fonden är en indexfond med inriktning på den svenska aktiemarknaden och förvaltas på uppdrag av Nordnet.

Tobias Övelius, ansvarig förvaltare Nordnet Indexfond Sverige

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 29,1%
 • Finans 21,4%
 • Sällanköpsvaror 12,2%
 • Teknik 12,2%
 • Material 6,7%
 • Hälsovård 6,6%
 • Dagligvaror 5,7%
 • Fastighet 5,0%
 • Energi 1,3%

Största innehav

 • Atlas Copco AB 6,9%
 • Investor AB 6,8%
 • Hexagon AB 4,3%
 • Volvo AB 4,1%
 • Assa Abloy AB 4,0%
 • Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,9%
 • AstraZeneca PLC 3,3%
 • Sandvik AB 3,3%
 • EQT AB 3,2%
 • Epiroc AB 2,9%

Länder

 • Sverige 92,4%
 • Storbritanien 3,3%
 • Finland 2,0%
 • Schweiz 1,9%
 • Malta 0,3%
 • Kanada 0,1%
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 525,32 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 0 %
 • Årlig avgift 0 %
 • ISIN SE0002756973
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark *
 • Startdatum 2009-03-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 103
 • Standardavvikelse 2 år 16,93 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
  Förvaltat sedan: 2009-03-10

*Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, och OMX Stockholm Benchmark Index®, är registrerade varumärken tillhörande NASDAQ, Inc. och dess närstående bolag ”Företagen”. Fonden har ej godkänts av Företagen avseende lagligheten eller lämpligheten. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, såld, emitterad eller understödd av Företagen. FÖRETAGEN TAR INGET ANSVAR OCH LÄMNAR INGA, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, GARANTIER AVSEENDE FONDEN.

Nordnet Indexfond Sverige Fondbeskrivning

Nordnet Indexfond Sverige är en indexfond med inriktning på den svenska aktiemarknaden och fondens målsättning är att generera en avkastning som återspeglar den hos aktieindexet NASDAQ OMX Stockholm Benchmark (OMXSB). NASDAQ OMX Stockholm Benchmark (OMXSB) är ett marknadsvärdesviktat index med syfte att avspegla avkastningen på Stockholmsbörsen. Då hållbarhetsrisker inte beaktas i aktuellt index blir följden densamma i fonden.

Indexets sammansättning revideras halvårsvis. I samband med revidering kommer fonden att belastas med transaktionskostnader som är avhängiga storleken på den omsättning som revideringen medför. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet. Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan www.nasdaqomxnordic.com.

Nordnet Indexfond SverigeKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.