Nordnet Indexfond Sverige ESG

Nordnet Indexfond Sverige ESG är en indexfond med inriktning på den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred svensk aktieportfölj
BredSverige

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred svensk aktieportfölj
BredSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nordnet Indexfond Sverige ESG

Fonden är en indexfond med inriktning på den svenska aktiemarknaden och förvaltas på uppdrag av Nordnet.

Tobias Övelius, ansvarig förvaltare Nordnet Indexfond Sverige ESG

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 31,7%
 • Finans 23,1%
 • Teknik 13,3%
 • Sällanköpsvaror 9,3%
 • Hälsovård 7,5%
 • Material 5,8%
 • Fastighet 4,8%
 • Dagligvaror 4,4%

Största innehav

 • Atlas Copco AB 7,7%
 • Investor AB 6,9%
 • Volvo AB 5,0%
 • Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,6%
 • Hexagon AB 4,3%
 • Assa Abloy AB 4,0%
 • AstraZeneca PLC 3,7%
 • Sandvik AB 3,4%
 • EQT AB 3,1%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,1%

Länder

 • Sverige 91,8%
 • Storbritanien 3,7%
 • Finland 2,3%
 • Schweiz 2,2%
Senast uppdaterat: 2022-08-31
 • Senaste kurs 461,44 SEK
 • Kursdatum 2022-09-22
 • Förvaltningsavgift 0 %
 • Årlig avgift 0 %
 • ISIN SE0002756973
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index *
 • Startdatum 2009-03-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 96
 • Standardavvikelse 2 år 21,33 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
  Förvaltat sedan: 2009-03-10

*Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX och OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Index®, är registrerade varumärken tillhörande NASDAQ, Inc. och dess närstående bolag ”Företagen”. Fonden har ej godkänts av Företagen avseende lagligheten eller lämpligheten. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, såld, emitterad eller understödd av Företagen. FÖRETAGEN TAR INGET ANSVAR OCH LÄMNAR INGA, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, GARANTIER AVSEENDE FONDEN.

Nordnet Indexfond Sverige ESG Fondbeskrivning

Nordnet Indexfond Sverige ESG är en indexfond med inriktning på den svenska marknaden. Fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Index* (OMXSBESG) som endast
består av bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier.

OMXSBESG är ett kapitalviktat index som uppfyller specifika hållbarhetskriterier på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Indexets syfte är att spegla utvecklingen för de aktier som ingår i indexet.

Transaktioner görs vid behov för att anpassa fondens innehav till jämförelseindex. Detta innebär att förändringar i portföljinnehaven huvudsakligen sker när index förändras. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet. Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan www.nasdaqomxnordic.com.

Nordnet Indexfond Sverige ESGKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.