Historiska resultatscenarierNordnet Pensionsfond

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0002756981

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 60 473 86 437 105 405 122 653 67 540 97 362 116 657 141 528
Genomsnittlig avkastning per år -39,53% -13,56% 5,41% 22,65% -12,26% -0,89% 5,27% 12,27%
2023-05-31 Belopp i SEK 60 466 86 437 105 624 122 653 67 538 92 408 119 098 141 528
Genomsnittlig avkastning per år -39,53% -13,56% 5,62% 22,65% -12,26% -2,60% 6,00% 12,27%
2022-11-30 Belopp i SEK 60 458 88 928 106 058 122 653 67 536 91 213 118 656 141 528
Genomsnittlig avkastning per år -39,54% -11,07% 6,06% 22,65% -12,26% -3,02% 5,87% 12,27%