Öhman Etisk Index Europa

En bred aktiefond som följer utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred europeisk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredEuropaHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred europeisk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredEuropaHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Etisk Index Europa

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred europeisk aktieportfölj.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Etisk Index Europa

Kommentarer från förvaltare


September 2021

Fondens hållbara profil har hittills i år, totalt sett, haft en negativ påverkan på avkastningen i relation till fondens jämförelseindex MSCI Europe Index. Störst negativt bidrag kommer från fondens exkluderingar av fossila bränslen och här kan till exempel nämnas exkluderingen av Royal Dutch Shell och BP som båda stigit kraftigt som en följd av återhämtningen i oljepriset.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Hälsovård 19,4%
 • Finans 14,8%
 • Teknik 13,8%
 • Industri 12,8%
 • Sällanköpsvaror 12,8%
 • Dagligvaror 11,9%
 • Material 7,6%
 • Allmännyttiga tjänster 4,3%
 • Fastighet 1,6%
 • Övrigt 0,9%

Största innehav

 • Nestle SA 4,3%
 • ASML Holding NV 3,9%
 • Roche Holding AG 3,5%
 • AstraZeneca PLC 2,6%
 • Novartis 2,5%
 • Novo Nordisk A/S 2,2%
 • Unilever Plc 2,0%
 • SAP SE 1,9%
 • Sanofi SA 1,5%
 • L'Oreal SA 1,4%

Länder

 • Storbritanien 19,6%
 • Schweiz 18,7%
 • Tyskland 14,0%
 • Frankrike 13,1%
 • Holland 9,5%
 • Danmark 5,4%
 • Sverige 5,4%
 • Italien 3,8%
 • Spanien 3,7%
 • Övrigt 6,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-09-30
 • Senaste kurs 191,99 SEK
 • Kursdatum 2021-10-14
 • Förvaltningsavgift 0,65 %
 • Årlig avgift 0,68 %
 • ISIN SE0000577975
 • PPM-nummer 570630
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex MSCI Europe Total Return Net *
 • Startdatum 1999-10-20
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 304
 • Standardavvikelse 2 år 16,07 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
  Förvaltat sedan: 2009-09-01

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Etisk Index Europa Fondbeskrivning

Öhman Etisk Index Europa är en bred aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden, utan att ge avkall på höga hållbarhetskrav.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in och främja bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Etisk Index EuropaKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder