Öhman Etisk Index Japan

En bred aktiefond som följer utvecklingen på den japanska aktiemarknaden med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred japansk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarJapan

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred japansk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarJapan

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Etisk Index Japan

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred japansk aktieportfölj.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Etisk Index Japan

Kommentarer från förvaltare


September 2021

Fonden har till och med september haft ett negativt hållbarhetsbidrag jämfört med MSCI Japan Index. Störst negativt bidrag kommer från fondens exkluderingar av fossila bränslen och här kan främst nämnas exkluderingen av Nippon Yusen (olje- och gastransport) och Mitsubishi (olje- och gasproduktion).

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 23,5%
 • Teknik 20,2%
 • Sällanköpsvaror 19,5%
 • Hälsovård 11,8%
 • Finans 10,1%
 • Dagligvaror 5,9%
 • Material 5,8%
 • Fastighet 2,7%
 • Allmännyttiga tjänster 0,6%

Största innehav

 • Toyota Motor Corp 5,6%
 • Sony Corp 4,5%
 • Keyence 3,9%
 • Recruit Holdings CO Ltd 2,8%
 • Softbank Group Corp 2,4%
 • Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,4%
 • Tokyo Electron Ltd 2,2%
 • Hoya Corp 2,0%
 • Shin-Etsu Chemical CO Ltd 2,0%
 • Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,9%

Länder

 • Japan 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-09-30
 • Senaste kurs 136,59 SEK
 • Kursdatum 2021-10-14
 • Förvaltningsavgift 0,65 %
 • Årlig avgift 0,70 %
 • ISIN SE0000577959
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex MSCI Japan Total Return Net *
 • Startdatum 1999-10-20
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 186
 • Standardavvikelse 2 år 14,17 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
  Förvaltat sedan: 2009-09-01

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Etisk Index Japan Fondbeskrivning

Öhman Etisk Index Japan är en bred aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den japanska aktiemarknaden, utan att ge avkall på höga hållbarhetskrav.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in och främja bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Etisk Index JapanKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder