Öhman Etisk Index Pacific

En bred aktiefond som följer utvecklingen på aktiemarknaden i Stillahavsregionen med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred aktieportfölj med fokus på Stillahavsregionen
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarStillahavsregionen

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred aktieportfölj med fokus på Stillahavsregionen
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarStillahavsregionen

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Etisk Index Pacific

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred aktieportfölj med fokus på Stillahavsregionen.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Etisk Index Pacific

Kommentarer från förvaltare


December 2021

I år har fondens hållbara profil haft en positiv påverkan på fonden gentemot MSCI Pacific ex Japan Index. Samtliga exkluderingskriterier, utom internationella konventioner, har bidragit positivt vilket även fondens premiering och övervikt i hållbara bolag gjort. På bolagsnivå kommer de största positiva bidragen från SEA ADS (ESG), Australia and New Zealand Banking Group (övervikt) och Macquarie Group (övervikt).

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 42,0%
 • Fastighet 14,1%
 • Material 11,0%
 • Industri 10,0%
 • Hälsovård 9,7%
 • Teknik 6,1%
 • Sällanköpsvaror 4,5%
 • Allmännyttiga tjänster 0,7%
 • Utbildning 0,5%
 • Övrigt 1,3%

Största innehav

 • Commonwealth Bank Of Australia 7,8%
 • AIA Group Ltd 7,3%
 • CSL Ltd 6,3%
 • Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4,7%
 • Australia and New Zealand Banking Group Ltd 3,9%
 • Macquarie Group Ltd 3,7%
 • Wesfarmers 3,6%
 • DBS Group Holdings Ltd 3,3%
 • Goodman Group 2,8%
 • Transurban Group 2,6%

Länder

 • Australien 58,9%
 • Hongkong 23,1%
 • Singapore 13,4%
 • Nya Zeeland 4,7%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 326,24 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 0,65 %
 • Årlig avgift 0,68 %
 • ISIN SE0000577983
 • PPM-nummer 642298
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex MSCI Pacific ex Japan Total Return Net *
 • Startdatum 1999-10-20
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 73
 • Standardavvikelse 2 år 19,11 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
  Förvaltat sedan: 2009-09-01

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Etisk Index Pacific Fondbeskrivning

Öhman Etisk Index Pacific är en bred aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på aktiemarknaden i Stillahavsregionen, utan att ge avkall på höga hållbarhetskrav.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in och främja bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Etisk Index PacificKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder