Öhman Företagsobligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar hållbart i noggrant utvalda nordiska och europeiska företagsobligationer med god kreditvärdighet, men också i bolag vars kreditvärdighet kan uppgraderas.

En fond för dig som

 • Vill investera i noggrant utvalda företagsobligationer med hög kreditvärdighet på de nordiska och europeiska marknaderna
 • Vill få ökad avkastning när obligationer uppgraderas från lägre kreditvärdighet till högre
AktivHållbarIGRänta

En fond för dig som

 • Vill investera i noggrant utvalda företagsobligationer med hög kreditvärdighet på de nordiska och europeiska marknaderna
 • Vill få ökad avkastning när obligationer uppgraderas från lägre kreditvärdighet till högre
AktivHållbarIGRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Företagsobligationsfond

Fonden för dig som vill investera hållbart och mer offensivt i företagsobligationer.

Tobias Kaminsky, ansvarig förvaltare Öhman Företagsobligationsfond

Kommentarer från förvaltare


April 2022

April blev månaden då mångårig expansiv penningpolitik kom till vägs ände. Till följd av den höga inflation tvärvände Riksbanken och höjde reporäntan från 0,0 procent till 0,25 procent och nu väntas ytterligare tre höjningar under 2022. Vid årsskiftet är reporäntan sannolikt uppe i 1,0 procent.

Vid mötet i februari såg Riksbanken en första höjning först under tredje kvartalet 2023 så det råder inga tvivel om att Riksbanken nu har vänt gällande penningpolitiken. Det råder heller inga tvivel om att Riksbanken fullständigt missbedömt inflationstrycket när de justerar upp sin inflationsprognos med över 2 procent.

Även marknaden har nu förstått att räntorna är på väg upp. Långräntorna i Sverige har stigit 0,5 procent under april och 0,6 procent i USA. Oron för högre räntor har också påverkat kreditmarknaden där kreditpremien (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) i Europa har stigit omkring 0,2 procent och mer måttligt i Sverige med 0,05 procent.

Under månaden avkastade fonden –0,17 procent före avgifter och -0,26 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -0,76 procent. Överavkastningen mot index beror på fondens undervikt i duration (genomsnittlig återstående räntebindningstid) vilket gör fonden mindre känslig mot stigande räntor. Det var låg aktivitet på primärmarkanden under månaden och fonden var endast med i en ny obligation: finansbolaget Bayport som lånar på tre år.

Utsikter

Vi befinner oss i en ny miljö där tiden med historiskt låga räntor är förbi. Centralbankerna stramar åt genom att höja styrräntan och reducera sina balansräkningar. Med dessa penningpolitiska åtgärder i åtanke är det svårt att se en fortsatt stark konjunktur. Försvagas konjunkturen ytterligare är det endast via finanspolitiken som ekonomin kan stimuleras (exempelvis via sänkta skatter och offentliga investeringar). Men utan en stark politisk majoritet kan man fråga sig om det ens finns tillräcklig politisk vilja att stimulera. Biter sig inflationen fast på en hög nivå är vi säkra på att centralbankerna kommer att fortsätt med sin åtstramande penningpolitik för att bekämpa inflationen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Fastighet 34,4%
 • Finans 24,4%
 • Industri 13,6%
 • Allmännyttiga tjänster 7,9%
 • Material 7,6%
 • Teknik 5,5%
 • Hälsovård 2,7%
 • Dagligvaror 2,5%
 • Sällanköpsvaror 1,1%
 • Övrigt 0,3%

Största emittenter

 • Heimstaden Bostad AB 6,5%
 • DNB Bank ASA 3,5%
 • Teollisuuden Voima Oyj 3,2%
 • Seaspan Corp 3,1%
 • Ilija Batljan Invest AB 2,8%
 • Sinch AB 2,7%
 • Resurs Bank 2,7%
 • Länsförsäkringar Bank AB 2,5%
 • Wallenius Wilhelmsen ASA 2,3%
 • Solis Bond Company Dac 2,2%

Länder

 • Sverige 55,6%
 • Norge 20,1%
 • Danmark 6,6%
 • Finland 6,4%
 • Hongkong 3,1%
 • Irland 2,2%
 • Kanada 1,8%
 • Tyskland 1,7%
 • Storbritanien 1,3%
 • Övrigt 1,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 119,86 SEK
 • Kursdatum 2022-05-19
 • Förvaltningsavgift 1,00 %
 • Årlig avgift 1,02 %
 • ISIN SE0001095506
 • PPM-nummer 104786
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Företagsobligationsfond B: 78,66 SEK (2022-05-19)
  Öhman Företagsobligationsfond C: 103,31 SEK (2022-05-19)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2003-11-11
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 86
 • Standardavvikelse 2 år 1,95 %
 • Spreadexponering 10,05 %
 • Duration 1,6 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Kaminsky
  Förvaltat sedan: 2017-11-06

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Företagsobligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet (så kallad Investment Grade).

Fonden har som målsättning att över tiden ge en attraktiv avkastning i förhållande till den svenska företagsobligationsmarknaden. Fonden utnyttjar möjligheterna att investera i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Genomsnittlig återstående räntebindningstid i fonden är normalt två till fyra år och all valutarisk säkras mot svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman FöretagsobligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.