Historiska resultatscenarierÖhman Global Investment Grade

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0020053403

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 73 570 90 135 99 723 104 377 87 457 91 042 99 586 106 026
Genomsnittlig avkastning per år -26,43% -9,87% -0,28% 4,38% -4,37% -3,08% -0,14% 1,97%
2023-05-31 Belopp i SEK 73 634 90 135 99 800 104 377 87 462 91 042 99 785 106 026
Genomsnittlig avkastning per år -26,37% -9,87% -0,20% 4,38% -4,37% -3,08% -0,07% 1,97%

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0020053411

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 73 570 90 135 99 723 104 377 87 457 91 042 99 586 106 026
Genomsnittlig avkastning per år -26,43% -9,87% -0,28% 4,38% -4,37% -3,08% -0,14% 1,97%
2023-05-31 Belopp i SEK 73 634 90 135 99 800 104 377 87 462 91 042 99 785 106 026
Genomsnittlig avkastning per år -26,37% -9,87% -0,20% 4,38% -4,37% -3,08% -0,07% 1,97%