Öhman Global Marknad Hållbar

En bred aktiefond som följer utvecklingen på de globala aktiemarknaderna med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja bolag efter miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG).

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred global aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som premieras eller exkluderas.
BredGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred global aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som premieras eller exkluderas.
BredGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Marknad Hållbar

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred global aktieportfölj.

Martin Sandstedt, ansvarig förvaltare Öhman Global Marknad Hållbar

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Fondens hållbara profil har under 2021 haft en något negativ påverkan på fondens avkastning gentemot MSCI World Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det främst är fondens övervikter i hållbara bolag som bidragit negativt följt av fossilkriteriet och exkluderingen av bolag med lågt ESG-betyg. Om vi tittar på enskilda bolag är det Tesla, JP Morgan och Meta Platforms (tidigare Facebook) som bidragit mest negativt. Alla dessa bolag har varit exkluderade under delar av året på grund av lågt ESG-betyg. Etikkriteriet och exkluderingen av bolag som bryter mot internationella konventioner har bidragit positivt under året men inte tillräckligt för att väga upp det negativa bidraget från övriga kriterier.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 35,6%
 • Sällanköpsvaror 15,6%
 • Finans 14,0%
 • Hälsovård 11,3%
 • Industri 8,1%
 • Dagligvaror 7,2%
 • Material 3,8%
 • Fastighet 3,0%
 • Allmännyttiga tjänster 1,1%
 • Övrigt 0,4%

Största innehav

 • Apple Inc 5,7%
 • Microsoft Corp 4,8%
 • Alphabet Inc 3,8%
 • AMAZON.COM Inc 3,4%
 • Tesla Inc 2,1%
 • Nvidia Corp 1,7%
 • JPMorgan Chase & Co 1,1%
 • Home Depot Inc 1,0%
 • Nestle SA 0,9%
 • Procter & Gamble CO 0,9%

Länder

 • USA 68,6%
 • Japan 6,1%
 • Schweiz 4,0%
 • Storbritanien 3,6%
 • Tyskland 2,8%
 • Kanada 2,7%
 • Frankrike 2,5%
 • Holland 1,9%
 • Australien 1,6%
 • Övrigt 6,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 187,46 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 0,40 %
 • Årlig avgift 0,41 %
 • ISIN SE0010049197
 • PPM-nummer 199753
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Marknad Hållbar B: 165,81 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex MSCI World Total Return Net *
 • Startdatum 2017-10-11
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 959
 • Standardavvikelse 2 år 15,28 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Martin Sandstedt
  Förvaltat sedan: 2017-10-11

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Global Marknad Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Global Marknad Hållbar är en aktiefond med målsättning att erbjuda en bred exponering mot den globala aktiemarknaden. Genom sin hållbarhetsprofil och ESG-hänsyn eftersträvar fonden dessutom en högre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex över tid.

Fonden avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara icke hållbar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG).

Öhman Global Marknad HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder