Öhman Grön Obligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i gröna företagsobligationer i bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och i projekt som bidrar till att lösa klimatkrisen.

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Grön Obligationsfond

Fonden för dig som vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan.

Kristofer Klondaris, ansvarig förvaltare Öhman Grön Obligationsfond

Kommentarer från förvaltare


April 2022

April blev månaden då mångårig expansiv penningpolitik kom till vägs ände. Till följd av hög inflation tvärvände Riksbanken och höjde reporäntan från 0,0 procent till 0,25 procent och nu väntas ytterligare tre höjningar under 2022. Vid årsskiftet är reporäntan sannolikt uppe i 1,0 procent. Vid mötet i februari såg Riksbanken en första höjning under tredje kvartalet 2023 så det råder inga tvivel om att Riksbanken har vänt gällande penningpolitiken. Det råder heller inga tvivel om att Riksbanken fullständig missbedömt inflationstrycket när de justerar upp inflationsprognosen med över 2 procent. Även marknaden har nu förstått att räntorna är på väg upp. Långräntorna i Sverige har stigit 0,5 procent under april och 0,6 procent i USA. Oron för högre räntor har också påverkat kreditmarknaden där kreditpremien (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) i Europa har stigit cirka 0,2 procent och mer måttlig i Sverige med 0,05 procent.

Under månaden avkastade fonden -0,60 procent före avgifter och -0,65 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -0,76 procent. Stigande räntor har gjort att fonden avkastat negativt under månaden. Fonden har dock aktivt haft en kortare ränteduration än jämförelseindex vilket bidragit positivt till relativavkastningen. Under månaden har fonden köpt Stena Metall och Atrium Ljungberg.

Utsikter

Vi befinner oss i en ny miljö där tiden med historiskt låga räntor är förbi. Centralbankerna stramar åt genom att höja styrräntan och reducera sina balansräkningar. Med dessa penningpolitiska åtgärder i åtanke är det svårt att se en fortsatt stark konjunktur. Försvagas konjunkturen ytterligare är det endast via finanspolitiken som ekonomin kan stimuleras (exempelvis via sänkta skatter och offentliga investeringar). Men utan en stark politisk majoritet kan man fråga sig om det ens finns tillräcklig politisk vilja att stimulera. Biter sig inflationen fast på en hög nivå är vi säkra på att centralbankerna kommer att fortsätt med sin åtstramande penningpolitik för att bekämpa inflationen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Fastighet 34,2%
 • Finans 30,1%
 • Allmännyttiga tjänster 10,8%
 • Dagligvaror 7,0%
 • Material 6,8%
 • Sällanköpsvaror 3,6%
 • Teknik 3,3%
 • Industri 1,7%
 • Energi 1,5%
 • Övrigt 1,0%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 3,9%
 • Stora Enso Oyj 3,4%
 • Vasakronan AB (Publ) 2,9%
 • Stockholm Exergi Holding AB 2,9%
 • NCC AB 2,6%
 • Sparbanken Skåne AB (publ) 2,4%
 • Atrium Ljungberg AB 2,3%
 • SBAB Bank AB 2,3%
 • Stena Metall Finans AB 2,2%
 • Ellevio AB 2,1%

Länder

 • Sverige 79,1%
 • Norge 9,6%
 • Finland 4,1%
 • Danmark 3,7%
 • Luxemburg 1,8%
 • Irland 1,2%
 • Holland 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 98,92 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,62 %
 • ISIN SE0010324384
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Grön Obligationsfond B: 93,58 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2017-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 105
 • Standardavvikelse 2 år 2,16 %
 • Spreadexponering 6,55 %
 • Duration 1,9 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Kristofer Klondaris
  Förvaltat sedan: 2021-04-13

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Grön Obligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i gröna företagsobligationer med hög kreditvärdighet, framförallt från de nordiska marknaderna. Investeringar i gröna företagsobligationer ger investerare möjlighet att öka avkastningspotentialen inom räntebärande tillgångar och samtidigt investera i klimatomställningen.

Fonden investerar huvudsakligen i nordiska bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och har god kreditvärdighet (så kallad Investment Grade). För att öka avkastningspotentialen har fonden även möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högränteobligationer (High Yield) med kreditkvalitet om lägst BB- och göra investeringar i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Fondens räntebindning är normalt 1–3 år, och valutarisker säkras till svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden och fonden har hållbara investeringar som mål. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Grön ObligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder