Öhman Hälsa och Ny Teknik

En aktivt förvaltad nordisk fond med fokus på innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll.

En fond för dig som

 • Vill investera i nordiska hälso- och sjukvårdsbolag
 • Vill investera i bolag med produkter som har högt teknikinnehåll
HälsaNordenTeknik

En fond för dig som

 • Vill investera i nordiska hälso- och sjukvårdsbolag
 • Vill investera i bolag med produkter som har högt teknikinnehåll
HälsaNordenTeknik

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Hälsa och Ny Teknik

Det här är fonden för dig som vill investera i den dynamiska nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Bolagens tunga teknikinnehåll är utmärkande för fonden.

Viktor Elmsjö, ansvarig förvaltare Öhman Hälsa och Ny Teknik

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Stockholmsbörsen gick ner 1,2 procent i maj när den norska samt finska börsen utvecklades bättre. Danmark utvecklades klart sämst i Norden med en nedgång om 4 procent. Det fortsätter att vara volatil handel när marknaden försöker tolka hur den globala konjunkturen kommer att utvecklas i spåren av hög inflation och åtstramningar från världens centralbanker. I eurozonen sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin och makrostatiskt från USA bekräftar även den att vi nu troligtvis är på väg in i en svagare fas av konjunkturen.

Bonesupport, Camurus samt Calliditas utvecklades starkast av fondens innehav. Bonesupport fick godkänt att börja sälja sin produkt mot beninfektion på den stora amerikanska marknaden. Bioinvent, Tobii samt Arjo var innehav i fonden med negativ utveckling. Tobii, som utvecklar ögonspårning för nischapplikationer, levererade en kvartalsrapport som var något under förväntan.

Utsikter

Månaden avslutades med en stark återhämtning, mycket tack vare att den amerikanska räntan gick ner samtidigt som marknaden förväntar sig en något långsammare takt för räntehöjningar. Inflationen står fortsatt i fokus och kommer följas noga av marknaden för att se om den dämpas framöver, detta skulle kunna innebära försiktigare åtstramningar från centralbankerna vilket skulle tolkas positivt av börsen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Hälsovård 79,2%
 • Teknik 20,8%

Största innehav

 • Camurus AB 7,4%
 • AstraZeneca PLC 6,8%
 • Novo Nordisk A/S 6,0%
 • Bonesupport Holding AB 6,0%
 • Tobii Dynavox AB 5,4%
 • Swedish Orphan Biovitrum AB (PUBL) 5,4%
 • Nordic Semiconductor ASA 4,8%
 • Xvivo Perfusion AB 4,6%
 • Tobii AB 4,1%
 • H Lundbeck A/S 4,0%

Länder

 • Sverige 58,0%
 • Danmark 13,4%
 • Norge 9,5%
 • Storbritanien 6,8%
 • Finland 4,5%
 • USA 4,3%
 • Schweiz 3,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 82,24 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,50 %
 • ISIN SE0017130958
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Hälsa och Ny Teknik D: 82,40 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex Vinx Small Cap SEK NI
 • Startdatum 2021-12-14
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 33
 • Standardavvikelse 2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Viktor Elmsjö
  Förvaltat sedan: 2021-12-15

Öhman Hälsa och Ny Teknik Fondbeskrivning

Öhman Hälsa och Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll.

Fonden ska investera minst 70 procent av fondens värde på nordiska marknader. Minst 90 procent av fondens värde ska placeras i aktier utgivna av life science bolag eller teknikbolag. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Fonden avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Hälsa och Ny TeknikKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska och nordiska aktier