Öhman Hälsa och Ny Teknik

En aktivt förvaltad nordisk fond med fokus på innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll.

En fond för dig som

 • Vill investera i nordiska hälso- och sjukvårdsbolag
 • Vill investera i bolag med produkter som har högt teknikinnehåll
HälsaNordenTeknik

En fond för dig som

 • Vill investera i nordiska hälso- och sjukvårdsbolag
 • Vill investera i bolag med produkter som har högt teknikinnehåll
HälsaNordenTeknik

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Hälsa och Ny Teknik

Det här är fonden för dig som vill investera i den dynamiska nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Bolagens tunga teknikinnehåll är utmärkande för fonden.

Viktor Elmsjö, ansvarig förvaltare Öhman Hälsa och Ny Teknik

Kommentarer från förvaltare


Augusti 2022

Kraftigt stigande energipriser och inflationssiffror som fortsätter stiga fick Stockholmsbörsen och övriga nordiska börser att backa. Utvecklingen var sämst i Danmark och Sverige minus 6,5 procent (OMX Stockholm Benchmark). Däremot klarade sig börsen i energitunga Norge klart bättre. Utvecklingen bland sektorer var bäst för mer defensiva sektorer som klarade sig bättre medan teknologisektorn var svag.

Fondens främsta placeringar var Bonesupport, Swedish Orphan Biovitrum och Detection Technology. För Bonesupport och Swedish Orphan Biovitrum presenterades ingen ny information utan bolagen fortsatte sin uppgång som startade i samband med rapporterna i juli. Detection Technologys rapport mottogs positivt efter att tidigare ha vinstvarnat för utvecklingen i kvartalet. Från nuvarande nivåer förväntar sig bolagets ledning förbättring av kostnadsstrukturen samtidigt som orderingången visar positiv utveckling. Sämst utveckling bland innehaven hade Tobii Dynavox och Xvivo Perfusion.

Utsikter

Under september kommer besked om räntehöjningar från FED, ECB och Riksbanken. Spekulationerna ligger på kraftiga höjningar på mellan 50 och 100 punkter för att få bukt med inflationen. Även om man nu genomför olika åtgärder för att minska belastningen från de höga energipriserna kommer det ytterligare att påverka köpkraften och konsumtionen. Vi förväntar oss därför en fortsatt volatil utveckling på Stockholmsbörsen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Hälsovård 76,7%
 • Teknik 22,3%
 • Material 1,0%

Största innehav

 • AstraZeneca PLC 7,1%
 • Bonesupport Holding AB 7,1%
 • Novo Nordisk A/S 6,5%
 • Tobii AB 6,0%
 • Camurus AB 5,8%
 • Swedish Orphan Biovitrum AB (PUBL) 5,1%
 • Nordic Semiconductor ASA 5,0%
 • Tobii Dynavox AB 4,9%
 • Xvivo Perfusion AB 3,8%
 • Lonza Group AG 3,5%

Länder

 • Sverige 55,7%
 • Danmark 16,0%
 • Norge 9,2%
 • Storbritanien 7,1%
 • USA 5,0%
 • Finland 3,6%
 • Schweiz 3,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-08-31
 • Senaste kurs 76,03 SEK
 • Kursdatum 2022-09-22
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,50 %
 • ISIN SE0017130958
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Hälsa och Ny Teknik D: 75,77 SEK (2022-09-22)
 • Jämförelseindex Vinx Small Cap SEK NI
 • Startdatum 2021-12-14
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 35
 • Standardavvikelse 2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Viktor Elmsjö
  Förvaltat sedan: 2021-12-15

Öhman Hälsa och Ny Teknik Fondbeskrivning

Öhman Hälsa och Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll.

Fonden ska investera minst 70 procent av fondens värde på nordiska marknader. Minst 90 procent av fondens värde ska placeras i aktier utgivna av life science bolag eller teknikbolag. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Fonden avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Hälsa och Ny TeknikKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska och nordiska aktier