Öhman Hälsa och Ny Teknik

En aktivt förvaltad nordisk fond med fokus på innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll.

En fond för dig som

 • Vill investera i nordiska hälso- och sjukvårdsbolag
 • Vill investera i bolag med produkter som har högt teknikinnehåll
HälsaNordenTeknik

En fond för dig som

 • Vill investera i nordiska hälso- och sjukvårdsbolag
 • Vill investera i bolag med produkter som har högt teknikinnehåll
HälsaNordenTeknik

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Hälsa och Ny Teknik

Det här är fonden för dig som vill investera i den dynamiska nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Bolagens tunga teknikinnehåll är utmärkande för fonden.

Viktor Elmsjö, ansvarig förvaltare Öhman Hälsa och Ny Teknik

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Oktober var en stark månad på Stockholmsbörsen som steg med 6,6 procent, vilket gjorde den till Nordens näst bästa börs efter Köpenhamnsbörsen. En av drivkrafterna bakom uppgången var den ökade tron på att centralbankerna närmar sig slutet på sina räntehöjningar. Rapportperioden har inletts och över lag har bolagen lyckats manövrera den oroliga makromiljön på ett bra sätt.

Fondinnehav som utvecklades starkt var Intuitive Surgical, Sectra samt Bonesupport. Bonesupport presenterade en rapport som slog förväntningarna, framför allt drivet av stark försäljning av bolagets produkt för benläkning på den amerikanska marknaden. Fondinnehav med svag utveckling var Tobii samt Swedish Orphan Biovitrium.

Utsikter

Rapportperioden fortsätter och bolagens resultat samt utsikter blir intressanta för att avgöra hur påverkade de blir av rådande makromiljö. Stort fokus läggs som tidigare på centralbankernas agerande och eventuella tidiga signaler om mindre räntehöjningar framöver varvid inkommande makroekonomiska data kommer följas noga av marknaden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Hälsovård 79,4%
 • Teknik 19,7%
 • Material 0,9%

Största innehav

 • Bonesupport Holding AB 7,6%
 • AstraZeneca PLC 6,8%
 • Novo Nordisk A/S 6,7%
 • Xvivo Perfusion AB 6,7%
 • Camurus AB 6,7%
 • Tobii Dynavox AB 4,8%
 • Nordic Semiconductor ASA 4,8%
 • Tobii AB 4,7%
 • Swedish Orphan Biovitrum AB (PUBL) 4,5%
 • Zealand Pharma A/S 4,0%

Länder

 • Sverige 56,7%
 • Danmark 15,8%
 • Norge 9,0%
 • Storbritanien 6,8%
 • USA 5,4%
 • Schweiz 3,5%
 • Finland 2,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 86,77 SEK
 • Kursdatum 2022-11-24
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,50 %
 • ISIN SE0017130958
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Hälsa och Ny Teknik D: 86,40 SEK (2022-11-24)
 • Jämförelseindex Vinx Small Cap SEK NI
 • Startdatum 2021-12-14
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 35
 • Standardavvikelse 2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Viktor Elmsjö
  Förvaltat sedan: 2021-12-15

Öhman Hälsa och Ny Teknik Fondbeskrivning

Öhman Hälsa och Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll.

Fonden ska investera minst 70 procent av fondens värde på nordiska marknader. Minst 90 procent av fondens värde ska placeras i aktier utgivna av life science bolag eller teknikbolag. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Fonden avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Hälsa och Ny TeknikKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska och nordiska aktier