Öhman Hälsa och Ny Teknik

En aktivt förvaltad nordisk fond med fokus på innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll.

En fond för dig som

 • Vill investera i nordiska hälso- och sjukvårdsbolag
 • Vill investera i bolag med produkter som har högt teknikinnehåll
HälsaNordenTeknik

En fond för dig som

 • Vill investera i nordiska hälso- och sjukvårdsbolag
 • Vill investera i bolag med produkter som har högt teknikinnehåll
HälsaNordenTeknik

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Hälsa och Ny Teknik

Det här är fonden för dig som vill investera i den dynamiska nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Bolagens tunga teknikinnehåll är utmärkande för fonden.

Viktor Elmsjö, ansvarig förvaltare Öhman Hälsa och Ny Teknik

Kommentarer från förvaltare


April 2022

Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) var Nordens svagaste marknad där den danska samt finska marknaden klarade sig bäst. Fortsatt oro kring inflation och stigande räntor var bidragande till den svaga månaden. Marknaden fokuserar nu på hur framför allt den amerikanska centralbanken ska kunna bromsa ekonomin för att kunna få ned inflationen utan att riskera att skapa en recession.

Tobii Dynavox, Astra Zeneca samt Bioinvent var innehav i fonden med starkast utveckling. Tobii Dynavox levererade en kvartalsrapport som visar på stark återhämtning för bolaget, framför allt på den nordamerikanska marknaden. Bioarctic, Getinge samt Xvivo var innehav med svag utveckling. Getinges kvartalsrapport var något sämre än förväntat och straffades hårt av marknaden.

Utsikter

Centralbankernas agerade kommer fortsätta att vara i fokus framöver då marknaden försöker bedöma hur centralbankerna världen över ska kunna få bukt med den stigande inflationen utan att riskera den ekonomiska tillväxten. Volatilitet kan komma att fortsätta till dess att marknaden får bättre klarhet i centralbankernas agerande och inflationsutfallen även om kvartalsrapporterna visade på att bolagen kunnat hantera rådande situation i världen på ett bra sätt.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Hälsovård 78,0%
 • Teknik 22,0%

Största innehav

 • AstraZeneca PLC 7,3%
 • Camurus AB 6,6%
 • Tobii Dynavox AB 5,8%
 • Swedish Orphan Biovitrum AB (PUBL) 5,7%
 • Novo Nordisk A/S 5,5%
 • Nordic Semiconductor ASA 5,0%
 • Tobii AB 4,4%
 • Bonesupport Holding AB 4,0%
 • H Lundbeck A/S 3,9%
 • Lonza Group AG 3,7%

Länder

 • Sverige 57,8%
 • Danmark 12,0%
 • Norge 10,0%
 • Storbritanien 7,3%
 • Finland 4,6%
 • USA 4,6%
 • Schweiz 3,7%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 79,68 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,50 %
 • ISIN SE0017130958
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Hälsa och Ny Teknik D: 79,80 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex Vinx Small Cap SEK NI
 • Startdatum 2021-12-14
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 33
 • Standardavvikelse 2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Viktor Elmsjö
  Förvaltat sedan: 2021-12-15

Öhman Hälsa och Ny Teknik Fondbeskrivning

Öhman Hälsa och Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll.

Fonden ska investera minst 70 procent av fondens värde på nordiska marknader. Minst 90 procent av fondens värde ska placeras i aktier utgivna av life science bolag eller teknikbolag. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Fonden avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Hälsa och Ny TeknikKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska och nordiska aktier