Historiska resultatscenarierÖhman Marknad Europa

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0000577975

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 32 429 84 578 110 057 132 419 31 506 109 220 149 482 177 821
Genomsnittlig avkastning per år -67,57% -15,42% 10,06% 32,42% -20,63% 1,78% 8,37% 12,20%
2023-05-31 Belopp i SEK 32 442 84 578 110 142 132 419 31 508 108 763 146 649 173 338
Genomsnittlig avkastning per år -67,56% -15,42% 10,14% 32,42% -20,62% 1,69% 7,96% 11,63%
2022-11-30 Belopp i SEK 32 457 84 578 110 820 132 419 31 512 101 104 146 920 176 065
Genomsnittlig avkastning per år -67,54% -15,42% 10,82% 32,42% -20,62% 0,22% 8,00% 11,98%