Historiska resultatscenarierÖhman Marknad Global

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0010049197

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 30 748 89 174 112 763 141 029 36 761 114 642 186 913 209 445
Genomsnittlig avkastning per år -69,25% -10,83% 12,76% 41,03% -18,14% 2,77% 13,33% 15,93%
2023-05-31 Belopp i SEK 30 836 89 174 113 001 141 029 36 766 103 791 191 702 223 076
Genomsnittlig avkastning per år -69,16% -10,83% 13,00% 41,03% -18,14% 0,75% 13,90% 17,41%
2022-11-30 Belopp i SEK 30 909 90 756 115 876 141 029 36 784 99 371 193 683 223 076
Genomsnittlig avkastning per år -69,09% -9,24% 15,88% 41,03% -18,13% -0,13% 14,13% 17,41%

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0010049205

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 30 733 89 184 112 773 141 029 36 761 114 663 186 877 209 402
Genomsnittlig avkastning per år -69,27% -10,82% 12,77% 41,03% -18,14% 2,77% 13,32% 15,93%
2023-05-31 Belopp i SEK 30 822 89 184 113 001 141 029 36 766 103 821 191 514 223 072
Genomsnittlig avkastning per år -69,18% -10,82% 13,00% 41,03% -18,14% 0,75% 13,88% 17,41%
2022-11-30 Belopp i SEK 30 896 90 756 115 851 141 029 36 784 99 361 193 601 223 072
Genomsnittlig avkastning per år -69,10% -9,24% 15,85% 41,03% -18,13% -0,13% 14,13% 17,41%