Historiska resultatscenarierÖhman Marknad Japan

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0000577959

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 33 967 85 465 108 897 152 383 27 106 112 525 140 367 195 233
Genomsnittlig avkastning per år -66,03% -14,54% 8,90% 52,38% -22,98% 2,39% 7,02% 14,32%
2023-05-31 Belopp i SEK 33 971 85 465 108 733 152 383 27 107 102 461 149 983 196 799
Genomsnittlig avkastning per år -66,03% -14,54% 8,73% 52,38% -22,98% 0,49% 8,44% 14,50%
2022-11-30 Belopp i SEK 33 931 85 465 109 056 152 383 25 709 92 313 160 736 215 132
Genomsnittlig avkastning per år -66,07% -14,54% 9,06% 52,38% -23,79% -1,59% 9,96% 16,56%