Historiska resultatscenarierÖhman Marknad Sverige

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0010049213

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 29 311 79 025 108 666 153 392 31 464 91 232 154 168 206 664
Genomsnittlig avkastning per år -70,69% -20,98% 8,67% 53,39% -20,65% -1,82% 9,04% 15,63%
2023-05-31 Belopp i SEK 29 304 79 025 109 894 153 392 31 468 85 983 154 929 206 664
Genomsnittlig avkastning per år -70,70% -20,98% 9,89% 53,39% -20,65% -2,98% 9,15% 15,63%
2023-04-30 Belopp i SEK 29 302 79 025 110 283 153 392 31 469 88 193 154 980 206 664
Genomsnittlig avkastning per år -70,70% -20,98% 10,28% 53,39% -20,64% -2,48% 9,16% 15,63%
2022-11-30 Belopp i SEK 29 293 79 134 112 650 153 392 31 471 85 226 157 168 206 664
Genomsnittlig avkastning per år -70,71% -20,87% 12,65% 53,39% -20,64% -3,15% 9,46% 15,63%

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0010049221

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 29 316 79 050 108 589 153 419 31 456 91 139 154 110 205 931
Genomsnittlig avkastning per år -70,68% -20,95% 8,59% 53,42% -20,65% -1,84% 9,04% 15,54%
2023-05-31 Belopp i SEK 29 310 79 050 109 471 153 419 31 460 86 012 154 361 205 931
Genomsnittlig avkastning per år -70,69% -20,95% 9,47% 53,42% -20,65% -2,97% 9,07% 15,54%
2023-04-30 Belopp i SEK 29 309 79 050 109 975 153 419 31 461 88 239 154 404 205 931
Genomsnittlig avkastning per år -70,69% -20,95% 9,97% 53,42% -20,65% -2,47% 9,08% 15,54%
2022-11-30 Belopp i SEK 29 299 79 148 112 670 153 419 31 462 85 260 156 583 205 931
Genomsnittlig avkastning per år -70,70% -20,85% 12,67% 53,42% -20,65% -3,14% 9,38% 15,54%