Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Öhman Räntefond Kompass Hållbar är en dynamisk och aktivt förvaltad räntefond som kan investera på hela räntemarknaden och som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen.

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Räntefond Kompass Hållbar
Lars Kristian Feste, räntechef

Fonden för dig som vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Kommentarer från förvaltare


December

Trots att smittspridningen ökat under månaden och striktare restriktioner införts har optimismen i marknaden varit tydlig. Vaccinprogrammen har satts i gång i flera delar av världen samtidigt som ett kommande stimulanspaket i USA och ett Brexit-avtal tagit bort flera orosmoln. Ränte- och kreditmarknaden i Sverige har varit förhållandevis lugna där långa marknadsräntor stigit ett par punkter och kreditpremier fallit något.

Fonden avkastade 0,21 procent efter avgifter i december och har under året avkastat 0,89 procent efter avgifter. Fonden gynnades av det bättre sentimentet i marknaden och lägre kreditpremier medan duration bidrog något negativt. Ett ytterligare positivt bidrag till avkastningen kom från realränteobligationer då inflationspremier stigit under månaden.

Utsikter

Konjunkturutsikterna på längre sikt ser ut att vända upp och vaccinprogrammen som startats ger en optimistisk syn. Samtidigt är vi i en period med ökad smittspridning vilket påverkar ekonomin på kortare sikt. Givet den marknadsmiljö Riksbanken skapat med en stor mängd tillgångsköp tror vi inte långa marknadsräntor kan stiga mycket. Vidare ser vi en gynnsam miljö för företagen framgent med fortsatt stöd för kreditmarknaden.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Fastigheter 25,5%
 • Bostadsinstitut 21,2%
 • Banker 12,7%
 • Svenska staten 11,8%
 • Livsmedelsprod 3,6%
 • Råvaror & material 2,9%
 • Finansföretag 2,7%
 • Energi 2,7%
 • Elkraft, vatten 2,3%
 • Övrigt 14,5%

Största emittenter

 • Sweden, Kingdom of (Government) 10,6%
 • Swedish Covered Bond Corp 8,2%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 6,5%
 • Heimstaden Bostad AB 4,2%
 • DNB Bank ASA 4,1%
 • Nordea Hypotek AB 3,8%
 • Klövern AB 3,1%
 • Stadshypotek AB 2,9%
 • Ellevio AB 2,7%
 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 2,4%

Länder

 • Sverige 78,1%
 • Norge 10,3%
 • Finland 5,5%
 • Danmark 2,7%
 • Bermuda 1,4%
 • Frankrike 1,3%
 • Tyskland 0,4%
 • Luxemburg 0,2%
 • Storbritanien 0,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2020-12-31
 • Senaste kurs 105,23 SEK
 • Kursdatum 2021-01-25
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0006887196
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Räntefond Kompass Hållbar B: 99,97 SEK (2021-01-25)
  Öhman Räntefond Kompass Hållbar C: 100,82 SEK (2021-01-25)
 • Jämförelseindex OMRX Treasury Bill 1%
 • Startdatum 2015-04-13
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 158
 • Standardavvikelse 2 år 3,72 %
 • Spreadexponering 2,91 %
 • Duration 2,2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2015-04-13

Öhman Räntefond Kompass Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Räntefond Kompass Hållbar är en aktivt förvaltad och dynamisk räntefond som investerar i flera olika typer av räntebärande värdepapper. Fonden har ett nordiskt fokus men kan investera globalt. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av svenska staten, bostadsinstitut och företag med god kreditvärdighet (kreditbetyg AAA till BB-). Detta gör att fonden kan investera i hela räntemarknaden och kan överavkasta i alla typer marknadslägen eftersom den är aktiv i både ränterisk och kreditrisk. Fonden kan använda derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning, antingen för att minska kostnader och risker i förvaltningen eller för att öka avkastningspotentialen i fonden. Valutarisker säkras till svenska kronor.
Fonden har målsättning att över en konjunkturcykel ge en avkastning som överstiger den riskfria räntan med en och en halv procent, samt att vara Öhmans bästa räntefond över tid. Den genomsnittliga återstående räntebindningstid ligger mellan minus ett och fem år och fonden arbetar aktivt med att justera räntebindningstiden utifrån vad som bedöms vara mest attraktivt vid varje givet tillfälle.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar.

Öhman Räntefond Kompass HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder