Historiska resultatscenarierÖhman Räntefond Kompass

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0006887196

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 92 327 94 251 100 718 105 486 93 384 95 484 101 839 105 388
Genomsnittlig avkastning per år -7,67% -5,75% 0,72% 5,49% -2,26% -1,53% 0,61% 1,76%
2023-05-31 Belopp i SEK 92 229 94 251 100 681 105 486 94 499 95 484 101 839 105 388
Genomsnittlig avkastning per år -7,77% -5,75% 0,68% 5,49% -1,87% -1,53% 0,61% 1,76%
2022-11-30 Belopp i SEK 92 506 94 251 100 731 105 486 94 512 94 512 101 839 105 388
Genomsnittlig avkastning per år -7,49% -5,75% 0,73% 5,49% -1,86% -1,86% 0,61% 1,76%

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0006887204

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 92 001 94 164 99 442 105 460 93 342 95 202 98 802 102 373
Genomsnittlig avkastning per år -8,00% -5,84% -0,56% 5,46% -2,27% -1,63% -0,40% 0,78%
2023-05-31 Belopp i SEK 91 841 94 164 99 442 105 460 94 414 95 202 98 941 102 373
Genomsnittlig avkastning per år -8,16% -5,84% -0,56% 5,46% -1,90% -1,63% -0,35% 0,78%
2022-11-30 Belopp i SEK 91 602 94 164 99 582 105 460 94 402 94 402 99 137 102 373
Genomsnittlig avkastning per år -8,40% -5,84% -0,42% 5,46% -1,90% -1,90% -0,29% 0,78%

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0013109584

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år
Exempel på investering: 100 000 SEK / 10 000 EUR
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.
Referensdatum Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år
Stress Negativt Neutralt Positivt Stress Negativt Neutralt Positivt
2024-01-31 Belopp i SEK 91 988 94 395 99 336 105 812 93 306 93 908 98 427 102 293
Genomsnittlig avkastning per år -8,01% -5,60% -0,66% 5,81% -2,28% -2,07% -0,53% 0,76%
2023-05-31 Belopp i SEK 91 787 94 395 99 336 105 812 93 908 93 908 98 427 102 293
Genomsnittlig avkastning per år -8,21% -5,60% -0,66% 5,81% -2,07% -2,07% -0,53% 0,76%
2022-11-30 Belopp i SEK 91 494 94 395 99 410 105 812 93 908 93 908 98 518 101 397
Genomsnittlig avkastning per år -8,51% -5,60% -0,59% 5,81% -2,07% -2,07% -0,50% 0,46%