Öhman Småbolagsfond

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj med högre risk och potential än i större svenska bolag
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj med högre risk och potential än i större svenska bolag
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Småbolagsfond

Fonden för dig som vill investera hållbart i svenska mindre bolag.

Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare Öhman Småbolagsfond

Kommentarer från förvaltare


April 2022

Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) gick ner med 3,6 procent i april. Fortsatt oro kring inflation och stigande räntor var bidragande till den svaga månaden. Marknaden fokuserar nu på hur framför allt den amerikanska centralbanken ska kunna bromsa ekonomin för att kunna få ned inflationen utan att riskera att skapa en recession.

Svenska småbolag (CSX Sweden) utvecklades svagare än stora bolag (OMXS30). Medicover, Nivika samt Nordic Entertainment var innehav i fonden som gick svagt. Medicover, som bedriver sjukvård i bland annat Ukraina, fortsätter att utvecklats svagt, mycket drivet av osäkerheten kring bolagets verksamhet i Ukraina. Proact, Bioinvent samt Trelleborg var innehav som utvecklades bra. Bioinvent presenterade nya spännande forskningsdata.

Utsikter

Centralbankernas agerade kommer fortsätta att vara i fokus framöver då marknaden försöker bedöma hur centralbankerna världen över ska kunna få bukt med den stigande inflationen utan att riskera den ekonomiska tillväxten. Volatilitet kan komma att fortsätta till dess att marknaden får bättre klarhet i centralbankernas agerande och inflationsutfallen även om kvartalsrapporterna visade på att bolagen kunnat hantera rådande situation i världen på ett bra sätt.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 23,8%
 • Hälsovård 20,3%
 • Sällanköpsvaror 15,7%
 • Teknik 14,5%
 • Fastighet 11,6%
 • Material 9,8%
 • Finans 3,4%
 • Dagligvaror 0,9%

Största innehav

 • Lindab International AB 5,1%
 • Beijer Ref AB 4,7%
 • Sedana Medical AB 4,3%
 • Getinge AB 4,2%
 • Veoneer Inc 4,2%
 • Nordic Semiconductor ASA 4,1%
 • Nordnet AB 3,4%
 • Fabege AB 3,4%
 • Wihlborgs Fastigheter AB 3,3%
 • Husqvarna AB 2,8%

Länder

 • Sverige 93,1%
 • Norge 4,4%
 • Danmark 2,0%
 • Finland 0,3%
 • Färöarna 0,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-01-31
 • Senaste kurs 5 943,55 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,53 %
 • ISIN SE0000432775
 • PPM-nummer 694539
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Småbolagsfond B: 4 400,53 SEK (2022-05-17)
  Öhman Småbolagsfond C: 1 482,00 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex Carnegie Small Cap Total Return Net
 • Startdatum 1991-09-20
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 64
 • Standardavvikelse 2 år 21,46 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud
  Förvaltat sedan: 1998-01-01

Öhman Småbolagsfond Fondbeskrivning

Öhman Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman SmåbolagsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder