Öhman Sverige Fokus

En aktivt förvaltad Sverigefond som lägger större fokus på att välja enskilda aktier än branscher och vars koncentrerade innehav ger stor effekt på fondens avkastning.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige Fokus

Fonden för dig som vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige Fokus

Kommentarer från förvaltare


April 2022

Med kvartalsrapporterna i backspegeln kan vi konstatera att de svenska bolagen i regel klarat en svår situation väl. I dagsläget syns inga tecken på att flaskhalsarna ska lätta nämnvärt, vilket riskerar leda till större svårigheter framgent och ytterligare behov av att höja priserna under våren.

I första kvartalet har också bolag med svagare förhandlingsposition lyckats driva på prisökningar, en anomali vi inte tror kommer upprepas ofta. Fler av bolagen vi varit i kontakt med betonar att när leveranskedjeproblematiken väl lättar riskerar priserna på många varor att falla snabbt och mycket.

När det sker skapas ytterligare en dimension av den nuvarande problematiken. Fallande priser på insatsvaror kan mycket väl leda till negativ organisk tillväxt i många bolag, precis på samma sätt som prisökningarna dopat tillväxten i kvartalet. Alla kommer då inte klara av att skydda marginalen.

Annars är det ränteutvecklingen och besked från amerikanska Federal Reserv som tagit marknadens fulla fokus. Stora kursrörelser i tillväxtorienterade aktier är tålamodsprövande när leveransen från bolagen inte föranlett någon förändring av estimaten.

I april har fonden köpt in Sandvik och sålt samtliga innehav i Astrazeneca och Cary Group. Under månaden har fonden utvecklats väsentligt sämre än sitt jämförelseindex, vilket neutraliserar den kraftigt positiva utvecklingen vi såg i mars.

Under april har fonden fått störst positiva bidrag från övervikterna i Nordnet, Indutrade och Industrivärden. Mest negativt har fonden påverkats av övervikterna i Balder, Sinch och Embracer.

Utsikter

Sentimentet är rejält surt, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på vad som sker i vår omvärld. Addera sedan förväntningarna om en mer aggressiv räntehöjningsperiod än vi sett på årtionden.

Bra kvartalsrapporter har inte hjälpt att hålla börskurserna uppe. Men i ett annat klimat tror vi att resultaten kunnat ge fina kursuppgångar. Värderingarna har nu också kommit ner till attraktiva nivåer även beaktat ett lite längre tidsperspektiv.

Innan vi sett slutet på den här nedgångsfasen måste cykeln av negativitet brytas. För att det ska ske krävs en urblåsning i börskurserna eller att inflationen oväntat faller kraftigt så centralbankerna kan göra halt. Av erfarenhet vet vi också att nedgångsperioder sällan är långvariga och att aktiekurserna kan stiga snabbt när nästa fas plötsligt tar vid.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 35,4%
 • Finans 21,0%
 • Sällanköpsvaror 18,4%
 • Teknik 9,9%
 • Fastighet 5,5%
 • Dagligvaror 5,4%
 • Övrigt 4,5%

Största innehav

 • Hexagon AB 7,3%
 • Atlas Copco AB 6,7%
 • Nordnet AB 6,6%
 • Assa Abloy AB 5,9%
 • Nibe Industrier AB 5,7%
 • Fastighets AB Balder 5,5%
 • Investment AB Latour 5,4%
 • Lifco AB 5,3%
 • Beijer Ref AB 5,3%
 • Indutrade AB 5,0%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 140,34 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,55 %
 • ISIN SE0009997091
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige Fokus B: 120,15 SEK (2022-05-17)
  Öhman Sverige Fokus D: 144,56 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark Cap
 • Startdatum 2017-12-07
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 20
 • Standardavvikelse 2 år 20,16 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-05-31

Öhman Sverige Fokus Fondbeskrivning

Öhman Sverige Fokus är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Att fonden normalt enbart placerar i 15 till 20 stora och medelstora bolag gör att utvecklingen för varje enskilt aktieinnehav får stort genomslag på fondens resultat. Fonden lägger större fokus på att välja enskilda bolag än branscher.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sverige FokusKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder