Öhman Sverige

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland stora och små bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige

Fonden för dig som vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige

Kommentarer från förvaltare


Juli 2022

Stockholmsbörsen gjorde en brant vändning uppåt i juli och det fortsätter att svalla rejält på världens aktiemarknader. Ränteuppgången har dämpats vilket är det som främst givit morgonluft åt hela aktiemarknaden - inte minst hårt pressade tillväxtaktier.

Rapportsäsongen har flutit på utan några större negativa överraskningar. Bolagens utsikter är försiktiga men fortsatt positiva. Den som kan sin historia vet dock att bolagsledningar generellt sett är dåliga på att i förväg syna när efterfrågan bromsar längre fram. I ögonblicket tuggar det i alla fall på rätt bra, givet omständigheterna.

Återigen ska det understrykas att aktiemarknaden i mångt och mycket redan inprisat recession, därmed också större intäktsbortfall hos bolagen. Att den tesen stämmer (i någon mån) tycker vi bekräftas av att även svagare besked har tagits emot neutralt av aktiemarknaden.

Som vi skrivit om tidigare har skillnaderna i kvalitet nu blivit tydligare. Vi fortsätter imponeras av flera av våra portföljbolag, även om inte börsen alltid rosat dem; mest utmärkande i den här rapportperioden är Viaplay som i en mycket tuff miljö för streaming-tjänster överlevererat på kundtillväxten ännu ett kvartal.

I juli har fonden utvecklats betydligt bättre än sitt jämförelseindex. Fonden har fått störst positivt bidrag från bland annat övervikterna i Nibe, Viaplay och Indutrade. Större negativa bidragsgivare i fonden var bland annat övervikterna i Nordnet och Embracer. Fonden har gjort ett antal innehavsförändringar i samband med rapportperioden bland annat ökat i Thule, Mips, Viaplay och Nordea. Fondens har sålt alla aktier i Autoliv och Sweco samt minskat exponeringen mot bland annat Nordnet, Assa och Tele2.

Utsikter

Att börsen styrts mycket av marknadsräntornas utveckling kan inte ha varit tydligare. Givet en mer dämpad ränteutveckling finns mer utrymme på uppsidan i börsbolagens värderingar.

Men mycket av börsens framtida utveckling är ändå avhängt att efterfrågan inte viker dramatiskt härifrån. Just nu kan visst volymtapp kompenseras med högre priser, men i förlängningen vill det till att även volymerna hålls uppe.
Aktiemarknaden lär återigen kastas mellan hopp och förtvivlan även om ett fåtal bolag faktiskt redan vågar talar om att flaskhalsarna ska lätta lite under andra halvåret.

Europa står inför en vad som riskerar bli en dyr vinter. Framför allt om ryska gasleveranser helt uteblir. Den oron kan dämpa efterfrågan på många varor och tjänster redan här och nu – medan beställningarna av energibesparande teknik (värmepumpar, solceller etcetera) stigit markant.

Ytterligare motvind för konsumenten förväntas när bolånestocken i Sverige (som rullar till stor del på tre månader) blir alltmer kostsam att finansiera. Det blir ett malande lackmustest för konsumenternas köpkraft.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 29,1%
 • Finans 28,1%
 • Teknik 13,6%
 • Sällanköpsvaror 10,6%
 • Fastighet 6,7%
 • Hälsovård 5,7%
 • Dagligvaror 4,6%
 • Material 1,5%

Största innehav

 • Investor AB 6,5%
 • Atlas Copco AB 5,9%
 • Hexagon AB 5,4%
 • Nibe Industrier AB 4,2%
 • Beijer Ref AB 3,9%
 • Volvo AB 3,8%
 • Lifco AB 3,4%
 • EQT AB 3,1%
 • Investment AB Latour 3,1%
 • Indutrade AB 3,1%

Länder

 • Sverige 94,0%
 • Finland 3,1%
 • Storbritanien 2,2%
 • Danmark 0,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-07-31
 • Senaste kurs 193,59 SEK
 • Kursdatum 2022-08-05
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,29 %
 • ISIN SE0005281953
 • PPM-nummer 904904
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige B: 149,37 SEK (2022-08-05)
 • Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index
 • Startdatum 2013-08-19
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 56
 • Standardavvikelse 2 år 23,72 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-08-28

Öhman Sverige Fondbeskrivning

Öhman Sverige en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman SverigeKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder