MarknadssonderingRäntebärande värdepapper och aktier

Öhman tar emot marknadssonderingar både på räntemarknaden och på aktiemarknaden. En marknadssondering görs i syfte att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering.

Lars Kristian Feste, räntechef

Lars Kristian Feste

Räntechef

Stefan Kopperud

Fondförvaltare, svenska småbolag

Filip Boman, chef globala aktier

Filip Boman

Chef globala aktier