Marknadssondering

Öhman tar emot marknadssonderingar, både på räntemarknaden och aktiemarknaden. Öhman tar inte emot sonderingar med avseende på värdepapper som är emitterade av bolag som utgör konstituenter i följande index: MSCI World, MSCI USA, MSCI Europa, MSCI Pacific excluding Japan, MSCI Japan, MSCI Emerging Markets Index, OMX Stockholm Benchmark Index (OMXSB), OMX Helsinki 25 (OMXH25), OMXC25 (Copenhagen) och OBX (Norge).

MarknadssonderingKontaktuppgifter

Räntebärande värdepapper

Lars Kristian Feste
Mobil: +46 70 932 64 83
E-post: lars.kristian.feste@ohman.se

Arian Kalantari
Mobil: +46 76 209 54 60
E-post: arian.kalantari@ohman.se

Tobias Kaminsky
Mobil: +46 72 538 63 13
E-post: tobias.kaminsky@ohman.se

Svenska aktier

Stefan Kopperud
Mobil: +46 70 877 08 78
E-post: stefan.kopperud@ohman.se

Viktor Elmsjö
Mobil: +46 73 864 17 10
E-post: viktor.elmsjo@ohman.se

Anders Avervik
Mobil: +46 70 872 50 80
E-post: anders.avervik@ohman.se

Globala aktier

Filip Boman
Mobil: +46 70 863 43 15
E-post: filip.boman@ohman.se

Ylwa Häggström
Mobil: +46 70 961 82 92
E-post: ylwa.haggstrom@ohman.se

Pär Löfving
Mobil: +46 70 231 70 31
E-post: par.lofving@ohman.se