Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Blanketter och rapporter

Koldioxidrapport och hållbarhetsöversikt

Via vänstermenyn hittar koldioxidrapport för våra aktiefonder samt vår hållbarhetsöversikt. Översikten ger dig en överblick av hur vi som fondbolag arbetar med hållbarhet.

Blanketter

Här hittar du våra blanketter och även handelsinformation för våra fonder.

Fondernas rapporter

Respektive fonds periodiska rapporter – månad, halvår och år  – hittar du i under rubrik Fondlista och fliken Dokument.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se