Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Fondrapporter och dokument

Koldioxidrapport och hållbarhetsöversikt

Via vänstermenyn hittar koldioxidrapport för våra aktiefonder samt vår hållbarhetsöversikt. Översikten ger dig en överblick av hur vi som fondbolag arbetar med hållbarhet.

Hel- och halvårsrapporter

Fondbolaget tar fram halvårsredogörelse och helårsberättelse för fonderna. Rapporterna publiceras hemsidan och skickas även till dig som kund om du begär det. Här kan du ladda ner rapporterna. För att läsa rapporterna krävs att du har installerat Adobe Acrobat Reader. Om du inte har det programmet kan du hämta det från www.adobe.com.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se