Hjälper investerare att jämföra fondbolags hållbarhetsarbete

Hållbarhetsöversikten ger dig en inblick i hur Öhman Fonder arbetar med hållbarhetsfrågor.

Översikten ger en överblick av hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor tillsammans med konkret uppföljning av hur detta arbete har skett i praktiken under föregående år.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se