Öhman FRN Hållbar

Vem säger att solen går ner bara för att räntan stiger?

Medan centralbankerna bereder sig på en omställning med stigande räntor ser sig många pensionssparare, bolånetagare och investerare om efter nya investeringsalternativ.

Öhman FRN Hållbar

Efter flera års räntesänkningar pekar prognosen nu återigen mot stigande räntor. En fond som väntat tålmodigt på ett penningpolitiskt skifte är Öhman FRN Hållbar som nu vädrar morgonluft. Vem säger att solen går ner bara för att räntan går upp?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kort om Öhman FRN Hållbar

Placeringsinriktning

Öhman FRN Hållbar är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet.

Riskprofil

Fonden tillhör riskkategori 1 (1-7). Det betyder att fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Det innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Hållbarhetsprofil

Öhman FRN Hållbar placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Fonden följer vår standard för ansvarsfulla investeringar och avstår även från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt fondbolagets bedömning är oetisk.