Öhman Global Growth

Framtiden är digital. Det har vi papper på.

Ny teknologi är idag en av de absolut största drivkrafterna för världens tillväxt. Sedan It-bubblan på 90-talet har Nasdaq-börsen fram till idag nästan dubblerat sitt värde inklusive utdelningar. Men hur länge kan detta fortsätta?

Öhman Global Growth

Teknologins befästande ställning öppnar också dörren för nya investeringsmöjligheter. Tematiska investeringar som grundar sig i exempelvis säkerhet, robotautomatisering, energiteknik och biotech visar på god potential i en värld under snabb utveckling.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kort om Öhman Global Growth

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i bolag som utvecklar eller har ett högt användande av informationsteknologi och med hög förväntad tillväxt inom specifika produktområden. Placeringar sker normalt i 30-50 bolag fördelade på olika branscher. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Riskprofil

Fonden tillhör riskkategori 6 (1-7), vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Hållbarhetsprofil

Öhman Global Growth investerar endast i bolag som lever upp till fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsanalys utgör en avgörande del av bolagsanalysen, då varje bolag tilldelas ett hållbarhetsbetyg som ligger till grund för förvaltarens investeringsbeslut