Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Siffror i korthet: Indexnära aktiefonder

Här presenteras en sammanställning av fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.  Samtliga avkastningssiffror som redovisas – i dokumentet längst ned på sidan – är efter avgiftsuttag.

Kommentar till avkastningen

Öhman Etisk Emerging Markets: Fonden har inlett året med ett positivt hållbarhetsbidrag jämfört med dess jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det framförallt är bolag med låga ESG-betyg som har bidragit positivt men även etik- och fossilkriteriet har haft ett positivt bidrag under inledningen av året. Inget enskilt bolag sticker ut i våra hållbarhetskriterium. Ytterligare en förklaring till att fonden avkastat högre än index är att vi har haft en övervikt i bolag som uppfyller våra kriterier, bland annat Alibaba och Tencent. Båda dessa bolag har inlett 2019 starkare än index som helhet.

Öhman Etisk Index Europa: Till och med mars har fondens hållbara profil haft en negativ påverkan jämfört med MSCI Europe Index. Det beror framförallt på kriteriet etik där de bortscreenade bolagen British American Tobacco, LVMH och Anheuser Busch har gett ett betydande negativt bidrag hittills i år.

Öhman Etisk Index Japan: Fonden har haft ett positivt hållbarhetsbidrag under början av 2019. Bland de olika bortscreeningskriterierna är det fossilkriteriet som bidragit mest positivt utan att något enskilt bolag sticker ut nämnvärt.

Öhman Etisk Index Pacific: Hittills i år har fondens hållbara profil inneburit ett något negativt bidrag gentemot MSCI Pacific ex Japan Index. Det beror framförallt på att vi undviker fossilbolag, där exkluderingarna av BHP Group och Rio Tinto haft störst negativ påverkan.

Öhman Etisk Index Sverige: Under inledningen av 2019 har fonden avkastat sämre än Stockholm Benchmark Capped Index på grund av fondens hållbara profil. Fossilkriteriet har givit ett negativt bidrag på grund av att Lundin Petroleum stigit kraftigt. Att välja bort bolag med låga ESG-betyg har även det bidragit negativt, t.ex. Hexagon som haft en bra inledning på året.

Öhman Etisk Index USA: Under årets första tre månader har fonden haft ett negativt hållbarhetsbidrag gentemot MSCI USA Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det är främst bolag med låga ESG-betyg som har bidragit negativt. Bland de bolagen kan nämnas Facebook, Amazon och Netflix som haft en stark inledning på året och således påverkat relativavkastningen negativt.

Öhman Sverige Marknad Hållbar: Under inledningen av 2019 har fonden avkastat sämre än Stockholm Benchmark Capped Index på grund av fondens hållbara profil. Fossilkriteriet har givit ett negativt bidrag på grund av att Lundin Petroleum stigit kraftigt. Att välja bort bolag med låga ESG-betyg har även det bidragit negativt, t.ex. Hexagon som haft en bra inledning på året.

Öhman Global Marknad Hållbar: Till och med mars har fondens hållbara profil bidragit negativt till fondens avkastning gentemot MSCI World Index. Om vi delar upp hållbarhetsbidraget per kriterium är det ungefär lika stort bidrag från etik- och fossilkriteriet som har bidragit negativt till fondens avkastning gentemot jämförelseindex hittills i år. Inget enskilt bolag sticker ut nämnvärt.

Här presenteras en sammanställning av fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.

Björn Nylund, fondförvaltare indexnära aktiefonder

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se