Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Siffror i korthet: Indexnära aktiefonder

Här presenteras en sammanställning av fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.  Samtliga avkastningssiffror som redovisas – i dokumentet längst ned på sidan – är efter avgiftsuttag.

Kommentar till avkastningen per 2019-05-31

Öhman Etisk Index Sverige:

Hittills i år har fonden avkastat något sämre än Stockholm Benchmark Capped Index på grund av fondens hållbara profil. Störst negativt bidrag kommer från bortscreeningen av tobaksbolaget Swedish Match och spelbolaget Evolution Gaming Group. Även det faktum att fonden haft en högre vikt än index i Swedbank har bidragit negativt, en effekt som dock inte räknas in under hållbarhetsbidrag utan återfinns under (”oförklarad”) avkastningsskillnad.

 Öhman Etisk Index USA:

Till och med maj har fonden haft ett negativt hållbarhetsbidrag gentemot MSCI USA Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det främst är bolag med låga ESG-betyg som har bidragit negativt. Bland de bolagen kan nämnas Facebook, Amazon och Netflix som utvecklats mycket starkt och således påverkat relativavkastningen negativt.

Öhman Etisk Index Europa:

Hittills i år har fonden avkastat något bättre än MSCI Europe Index på grund av fondens hållbara profil. Störst positiva bidrag kommer från bortscreeningen av tyska kemijätten Bayer och franska oljebolaget Total. Även det faktum att fonden haft en högre vikt än index i schweiziska Nestle har bidragit positivt, en effekt som dock inte räknas in under hållbarhetsbidrag utan återfinns under (”oförklarad”) avkastningsskillnad.

Öhman Etisk Index Japan:

Fonden har hittills haft ett positivt hållbarhetsbidrag under 2019 jämfört med MSCI Japan Index. Bland de olika bortscreeningskriterierna är det fossilkriteriet som bidragit mest positivt utan att något enskilt bolag sticker ut nämnvärt. Största enskilda positiva bidrag kommer från bortscreeningen av Seven & I Holdings (etikkriteriet).

Öhman Etisk Index Pacific:

Hittills i år har fondens hållbara profil haft en ganska kraftigt positiv påverkan på fonden gentemot MSCI Pacific ex Japan Index. Det är framförallt bortscreeningen av bolag med låga ESG-betyg som påverkat positivt, bland dessa bolag kan nämnas t.ex. Oversea-Chinese Banking och United Overseas Bank.

 Öhman Sverige Marknad Hållbar:

Hittills i år har fonden avkastat något sämre än Stockholm Benchmark Capped Index på grund av fondens hållbara profil. Störst negativt bidrag kommer från bortscreeningen av tobaksbolaget Swedish Match och spelbolaget Evolution Gaming Group. Även det faktum att fonden haft en högre vikt än index i Swedbank har bidragit negativt, en effekt som dock inte räknas in under hållbarhetsbidrag utan återfinns under (”oförklarad”) avkastningsskillnad.

 Öhman Global Marknad Hållbar:

Till och med maj har fondens hållbara profil bidragit negativt till fondens avkastning gentemot MSCI World Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det främst är bolag med låga ESG-betyg som har bidragit negativt. Bland de bolagen kan nämnas Facebook, Amazon och Mastercard.

Öhman Etisk Emerging Markets:

Fonden har inlett året med ett positivt hållbarhetsbidrag jämfört med dess jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det framförallt är exkluderingen av bolag med låga ESG-betyg som har bidragit positivt, dock sticker inget bolag ut nämnvärt.

Här presenteras en sammanställning av fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.

Björn Nylund, fondförvaltare indexnära aktiefonder

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se