Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Siffror i korthet: Indexnära aktiefonder

Här presenteras en sammanställning av fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.  Samtliga avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.  I bilagan i botten på sidan illustreras fondens utveckling samt utvecklingen av hållbarhetsbidraget i graf- och tabellform.

Kommentar till fondernas utveckling per sista juli 2019

Öhman Etisk Index Sverige

Hittills i år har fondens hållbarhetsprofil haft en något positiv påverkan på avkastningen jämför med Stockholm Benchmark Cap Index. Det bolag som bidragit mest är Alfa Laval (bortvalt på grund av oljerelaterade produkter) som har utvecklats betydligt sämre än index. Det faktum att fonden haft en högre vikt än index i Swedbank har bidragit negativt, en effekt som dock inte räknas in under hållbarhetsbidrag utan återfinns under (”oförklarad”) avkastningsskillnad.

Öhman Etisk Index USA

Till och med juli har fonden haft ett positivt hållbarhetsbidrag gentemot MSCI USA Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det främst är fossilbolag som har bidragit positivt. Bland de bolagen kan nämnas Berkshire Hathaway (äger fossilbolag) och Exxon Mobil som utvecklats svagt och således påverkat relativavkastningen positivt.

Öhman Etisk Index Europa

Hittills i år har fonden avkastat något bättre än MSCI Europe Index på grund av fondens hållbara profil. Störst positiva bidrag kommer från bortscreeningen av banken HSBC och oljebolaget Total. Även det faktum att fonden haft en högre vikt än index i schweiziska Nestle har bidragit positivt, en effekt som dock inte räknas in under hållbarhetsbidrag utan återfinns under (”oförklarad”) avkastningsskillnad.

Öhman Etisk Index Japan

Fonden har hittills haft ett positivt hållbarhetsbidrag under 2019 jämfört med MSCI Japan Index. Bland de olika bortscreeningskriterierna är det fossilkriteriet som bidragit mest positivt utan att något enskilt bolag sticker ut nämnvärt. Största enskilda positiva bidrag kommer från bortscreeningen av Seven & I Holdings (etikkriteriet).

 Öhman Etisk Index Pacific

Hittills i år har fondens hållbara profil haft en ganska kraftigt positiv påverkan på fonden gentemot MSCI Pacific ex Japan Index. Det är framförallt bortscreeningen av fossilbolag och bolag med låga ESG-betyg som påverkat positivt, bland dessa bolag kan nämnas t.ex. Jardine Matheson Holdings (fossilbolag), CK Hutchinson Holdings (fossilbolag) och Oversea-Chinese Banking (låg ESG).

Öhman Sverige Marknad Hållbar

Hittills i år har fondens hållbarhetsprofil haft en något positiv påverkan på avkastningen jämför med Stockholm Benchmark Cap Index. Det bolag som bidragit mest är Alfa Laval (bortvalt på grund av oljerelaterade produkter) som har utvecklats betydligt sämre än index. Det faktum att fonden haft en högre vikt än index i Swedbank har bidragit negativt, en effekt som dock inte räknas in under hållbarhetsbidrag utan återfinns under (”oförklarad”) avkastningsskillnad.

Öhman Global Marknad Hållbar

Till och med juli har fondens hållbara profil bidragit positivt till fondens avkastning gentemot MSCI World Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det främst är fossilbolag som har bidragit positivt. Bland de bolagen kan nämnas Berkshire Hathaway (äger fossilbolag) och Exxon Mobil. Även det faktum att fonden haft en högre vikt än index i teknikjättarna Apple och Microsoft har bidragit positivt, en effekt som dock inte räknas in under hållbarhetsbidrag utan återfinns under (”oförklarad”) avkastningsskillnad.

Öhman Etisk Emerging Markets

Fonden har inlett året med ett positivt hållbarhetsbidrag jämfört med dess jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det framförallt är exkluderingen av bolag med låga ESG-betyg som har bidragit positivt, dock sticker inget bolag ut nämnvärt.

Här presenteras en sammanställning av fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.

Martin Sandstedt, fondförvaltare indexnära aktiefonder

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se