Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Månadsblad aktiefonder

I tabellen nedanför hittar du månadsblad för våra aktivt förvaltade aktiefonder.

OBS! Jämförelseindex kan visa fel. I samband med den pågående Coronakrisen har ett flertal börsbolag ställt in sina utdelningar. Oaktat detta förekommer det att indexleverantörer beräknar index som om dessa inställda utdelningar ändå har ägt rum. Detta innebär att jämförelseindex kan vara missvisande.

Fond Månadsblad
GLOBALA AKTIEFONDER  
Öhman Global Growth Månadsblad (PDF, 227 KB)
Öhman Global Hållbar Månadsblad (PDF, 227 KB)
Öhman Global Småbolag Hållbar Månadsblad (PDF, 168 KB)
SVENSKA AKTIEFONDER  
Öhman Småbolagsfond Månadsblad (PDF, 195 KB)
Öhman Sweden Micro Cap Månadsblad (PDF, 195 KB)
Öhman Sverige Fokus Månadsblad (PDF, 190 KB)
Öhman Sverige Hållbar Månadsblad (PDF, 190 KB)

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se