Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Månadsblad indexnära aktiefonder

I tabellen nedanför hittar du månadsblad för våra aktiefonder som förvaltas indexnära.

OBS! Jämförelseindex kan visa fel. I samband med den pågående Coronakrisen har ett flertal börsbolag ställt in sina utdelningar. Oaktat detta förekommer det att indexleverantörer beräknar index som om dessa inställda utdelningar ändå har ägt rum. Detta innebär att jämförelseindex kan vara missvisande.

Fond Månadsblad
ETISKA INDEXNÄRA FONDER  
Öhman Etisk Emerging Markets Månadsblad (PDF, 221 KB)
Öhman Etisk Index Europa Månadsblad (PDF, 222 KB)
Öhman Etisk Index Japan Månadsblad (PDF, 221 KB)
Öhman Etisk Index Pacific Månadsblad (PDF, 222 KB)
Öhman Etisk Index Sverige Månadsblad (PDF, 206 KB)
Öhman Etisk Index USA Månadsblad (PDF, 222 KB)
HÅLLBARA INDEXNÄRA FONDER  
Öhman Global Marknad Hållbar Månadsblad (PDF, 230 KB)
Öhman Sverige Marknad Hållbar Månadsblad (PDF, 231 KB)

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se