Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Siffror i korthet för aktiva ränte- och företagsobligationsfonder

Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.

Fonderna presenteras i tre grupper; företagsobligationsfonder, ränteallokeringsfonder och räntefonder.

Företagsobligationsfonder

2019-12-31 Företagsobligation Hållbar Företagsobligationsfond FRN Hållbar Grön Obligationsfond
Yield to adjusted maturity, % 1,1 1,2 1,1 0,3
Current yield, % 1,3 1,9 1,8 1,6
Modifierad duration, år 2,4 2,2 0,2 2,4
Kreditduration, år 2,2 2,2 2,1 2,6
Genomsnittlig löptid, år 3,5 3,2 2,1 3,7
Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år 2,3 2,3 2,1 2,7
Genomsnittlig kreditspread, bp 89 108 99 103
Andel krediter, % 99% 99% 97% 98%
Utveckling månad, % -0,05% 0,02% 0,04% -0,04%
Utveckling månad, % ex. avgifter 0,00% 0,10% 0,09% 0,01%
Utveckling YTD, % 1,80% 2,42% 2,32% 2,28%
Utveckling YTD, % ex. avgifter 2,41% 3,44% 2,93% 2,89%

Ränteallokeringsfonder

2019-12-31 Räntefond Kompass Hållbar
Yield to adjusted maturity, % 0,9
Current yield, % 2,0
Modifierad duration, år 1,5
Kreditduration, år 2,8
Genomsnittlig löptid, år 2,2
Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år 3,0
Genomsnittlig kreditspread, bp 105
Andel krediter, % 92%
Utveckling månad, % -0,02%
Utveckling månad, % ex. avgifter 0,03%
Utveckling YTD, % 3,03%
Utveckling YTD, % ex. avgifter 3,65%

Räntefonder

2019-12-31 Obligationsfond SEK Kort Ränta Realräntefond 
Yield to adjusted maturity, % 0,3 0,1 0,0
Current yield, % 1,4 1,8 0,8
Modifierad duration, år 3,6 0,8 6,4
Kreditduration, år 2,9 1,0 0,5
Genomsnittlig löptid, år 3,9 1,2 6,7
Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år 3,2 1,3 3,0
Genomsnittlig kreditspread, bp 55 37 4
Andel krediter, % 89% 77% 17%
Utveckling månad, % -0,27% -0,03% -0,91%
Utveckling månad, % ex. avgifter -0,24% -0,02% -0,87%
Utveckling YTD, % 1,12% -0,44% 0,81%
Utveckling YTD, % ex. avgifter 1,48% -0,34% 1,31%

 

Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se