Hur har Öhman Fonder agerat
som ansvarsfull och aktiv ägare?

Öhman Fonder är en aktiv ägare som förespråkar att bolag har en ansvarsfull bolagsstyrning samt god affärsetik. För oss är det viktigt att arbeta förebyggande och framåtblickande för att påverka bolagen i en mer hållbar riktning.

Kraven ökar på oss som fondförvaltare att se mer holistiskt på investeringar. Att prissätta risker och konsekvenser av till exempel klimatförändringar, dålig arbetsmiljö och kortsiktig företagsstyrning är en stor utmaning, men en utmaning som vi mer än gärna antar.

I rapporten Ansvarsfullt ägande sammanfattar vi de påverkansdialoger som vi fört med bolag under föregående år.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se