Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Att förvalta kapital i en föränderlig värld

Syftet med klimatrapporten är att informera om hur Öhman Fonder arbetar med de risker och möjligheter som kommer med klimatförändringarna.

Som institutionell investerare och förvaltare av våra kunders kapital och pensioner har vi ett ansvar att medverka i arbetet för att uppnå klimatmålen, säger Fredric Nyström chef ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder.
Som institutionell investerare och förvaltare av våra kunders kapital och pensioner har vi ett ansvar att medverka i arbetet för att uppnå klimatmålen, säger Fredric Nyström chef ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder.

Med rapporten vill vi bidra till ökad transparens och fortsatt utveckling av framåtblickande information kopplad till klimatförändringarnas effekt.

Läs vår senaste klimatrapport här.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se


Victoria Lidén

Hållbarhetsanalytiker, Öhman Fonder

victoria.liden@ohman.se