Koldioxidavtrycket i våra fonder

Öhman var en av de första svenska kapitalförvaltarna att skriva under Montreal Pledge 2014 – ett internationellt initiativ där investerare förpliktigar sig till att årligen mäta och rapportera koldioxidavtrycket från sina fonder.

Klicka här för att läsa årets rapport.

Nedan kan du även ta del av vi våra  koldioxidrapporter från tidigare år.

Kontaktpersoner

Victoria Lidén

Hållbarhetsanalytiker, Öhman Fonder

victoria.liden@ohman.se


Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se