Ansvarsfulla investeringar 20202020 i korthet

Öhman Fonder investerar i tusentals bolag över hela världen. För att uppnå största möjliga positiva påverkan är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare.

Påverkansdialoger bedrivs med bolag som ingår i fondbolagets hela investeringsuniversum, oavsett om vi är investerade i det specifika bolaget eller inte.

För oss innebär en påverkansdialog att det finns ett uttalat syfte och mål. Därmed räknar vi inte samtliga möten och aktivite­ter som vi har med ett bolag som en påverkansdialog; utan endast de möten, brev och telefonmöten där vi engagerat försöker påverka bolaget att vidta de åtgärder som vi bedömer som nödvändiga.

En påverkansdialog innebär tre saker:

  1. Strukturerad och tidsbestämd process
  2. Fastställda tydliga och mätbara mål
  3. Identifierar ett eller flera fokusområden

Geografisk fördelning av påverkansdialoger

2020 i siffror

Ohman 2020 i korthet antal påverkansdialoger

Branschfördelning – andel påverkansdialoger

Öhman branschfördelning

Dialoger med bolag sker på tre sätt

Öhman Fonder har under 2020 bedrivit påver­kansdialoger med bolag på tre skilda sätt:

Via konsult

Via konsult - vi arbetade tillsammans med vår dåvarande rådgivare inom ansvarsfulla investeringar, Sustainalytics, för att bedriva en dialog med de bolag som ingår inom ramen för våra fokusområden.

Egna dialoger

Egna dialoger –kan vara både proaktiva och reaktiva, det vill säga både efter en incident samt i samband med att vi proaktivt analyserar bolag.

I samarbete med andra investerare

I samarbete med andra investerare – samarbetsprojekt som berör en för oss relevant hållbarhetsfråga eller bolag.

Läs nästa avsnitt ur rapporten Ansvarsfulla investeringar 2020 här nedan.