Ansvarsfulla investeringar 2020Att välja bort bolag som inte presterar

I arbetet för att skapa långsiktig avkastning för kunderna är det inte bara viktigt att köpa rätt bolag, det gäller också att inte köpa fel bolag. När vi analyserar vilka bolag som kan få problem att leverera god av­kastning på lång sikt så handlar det lika mycket om bristfälliga affärsmodeller som att bolagen är starkt beroende av ändliga resurser, när råvaror som behövs för verksamheten en dag kommer ta slut. Bola­gen kan också vara beroende av produkter och tjänster som ger negativa bieffekter för mänskligheten eller planeten.

ohman bolag som inte presterar

Vi avstår från att investera i den ovan beskrivna typen av bolag och vi säljer av bolag från våra portföljer om bolagen ändrar sin affärsverksamhet så att deras långsiktiga avkastning kommer att påver­kas negativt av skäl som anges ovan.

Vi lanserade vår första hållbara fond redan på 1990-talet och då avstod den från investeringar i bolag som bröt mot inter­nationella konventioner eller producerade tobak. Sedan dess har vi identifierat fler branscher med begränsade möjligheter att lämna god långsiktig avkastning exempelvis alkohol, hasardspel och cannabis. Här, under respektive fond kan du tydligt se vilka branscher våra fonder väljer bort.

 

Den långsiktiga effekten av att välja bort bolag

Att välja bort bolag från en portfölj ger effekter på avkastningen; hur kan dessa effekter se ut kortsiktigt och långsiktigt? En närmare titt på våra marknadsfonder som ger bred exponering mot olika regionala marknader, i förhållande till deras jämförelseindex kan ge vägledning. Våra marknadsfonder väljer bort branscher som vi inte bedömer har en långsiktigt uthållig avkastning, exempelvis bolag som arbetar med fossila bränslen. När vi jämför våra fonder utan fossilt innehav med ett index som har fossila innehav kan vi se vad skillnaden blir i avkastning.

Våra fonder

Våra fonder som redan under 2018 valt bort att investera i bolag som utvinner fossila bränslen har gett ett positivt bidrag på mer än 2,6 procent (i något fall tog vi bort fossilt redan 2017, se tabellen nedan) och den positiva effekten under 2020 var mer än 1,5 procent i snitt. Det har alltså varit en lönsam affär för våra kunder att ha fonder utan fossila tillgångar. Detta förklaras dels av att fossila bolag alltmer blivit ”strandsatta” tillgångar, alltså tillgångar som få vill investera i. En annan förklaring är mer kortsiktig och handlar om att pandemin under 2020 lett till mindre resande och färre transporter.

Det finns också fall när våra exklu­deringar på kort sikt leder till negativa effekter för fondernas avkastning. Om vi tit­tar på hur de exkluderingar som inte avser fossila bolag påverkat fonderna så kan vi se att dessa exkluderingar också har medfört ett positivt värde för fonderna, förutom när det gäller de två marknadsfonderna avseende svenska marknaden. Förklaringen är att bolaget Evolution Gaming exkluderats. Bolaget har exkluderats som underleverantör till bolag som sysslar med online-casinos och andra hasardspel, vilket är en bransch vi bedömer kommer att ha svårt att erbjuda en långsiktigt hållbar avkastning. Men under 2020 gick Evolution Gaming mycket starkt och steg närmare 200 procent. Bolaget ingår i Stockholm Benchmark Cap Index.

Ohman att välja bort företag som inte presterar

Läs nästa avsnitt ur rapporten Ansvarsfulla investeringar 2020 här nedan.

Läs nästa avsnitt ur rapporten Ansvarsfulla investeringar 2020 här nedan.