Ansvarsfulla investeringar 2020Långsiktighet

Att investera med ansvarsfullt ägande som ledstjärna kräver ett långsiktigt perspektiv. Det långsiktiga perspektivet måste också vara förankrat i de bolag som ska ansvara för att driva omställningen till en mer hållbar värld. En ekvation som kan låta enkel, men som i dagens komplexa och många gånger kort­siktiga finansmarknad är långt ifrån självklar.

Konsten att se bortom nästa kvartal

Att investera hållbart kräver långsiktighet. Därför är vi på Öhman Fonder fokuserade på att hitta bolag med en agenda som bidrar till just värdeskapandet bortom nästa kvartalsrapport. Det är lätt att säga när så mycket av marknadens reaktioner och företags beslut idag styrs av kortsik­tiga överväganden. Men om vi ska driva en hållbar omställning på riktigt så måste vi bort från kvartalskapitalismen och istället fokusera på de mål som verkligen gör skillnad i ett längre perspektiv. Det kommer gynna såväl bolag som kapitalägare och säkerställa att vi har de bästa förutsättningarna att nå uppsatta klimat­mål.

 

Hållbara investeringar som skapar värde

För att skapa värden för våra andelsägare och samhället i stort fokuserar vi därför på bolag som sätter upp långsiktiga mål för sitt hållbarhetsarbete. Det handlar om bolag som investerar i innovation, som bygger upp strukturer för att hantera morgonda­gens klimatutmaningar och som skapar en organisation som präglas av inkludering och utveckling av talang för att kunna möta dessa utmaningar och transformera dem till möjligheter.

Forskning visar att investerare med ett långsiktigt perspektiv tenderar att överavkasta gentemot marknaden och att bolag som agerar långsiktigt överpresterar i termer av omsättning, vinstutveckling och skapande av nya jobb.* Långsiktiga bolag har de bästa förutsättningarna att driva förändring på riktigt, därför måste vi som investerare också tillåta oss att se igenom det kortsiktiga brus som många gånger präglar finansmarknaderna.

 

 

Är det lönsamt att investera hållbart?

Men är det verkligen lönsamt att investera hållbart? Akademiska studier har visat såväl att hållbara investeringar överavkastar som att de inte gör det.** Det vi i detta sammanhang ska komma ihåg är att intresset för hållbarhet accelererat kraftigt först under de senaste tio åren och att akademisk forskning ofta behöver långa tidsserier för att dra tillförlitliga slutsatser. Om den överavkastning som setts under vissa perioder kan isoleras just till hållbarhetskompo­nenten eller inte blir därför behäftat med osäkerhet. Vissa hävdar att det snarare förklaras av att så kallade kvalitetsbolag överpresterat gentemot marknaden på lång sikt och att detta, snarare än ESG, förklarar överavkastningen under studerade perioder.***

Oavsett vilket, är vår övertygelse att kvalitet ofta hänger samman med god ägarstyrning, långsiktiga mål och en förmåga hos bolagen att göra framtidens utmaningar till affärsmöjligheter. Bland dessa bolag finns en överrepresentation av bolag med stark hållbarhetsprofil vilket gör oss trygga i våra bolagsval.

 

Hållbarhet – trend eller allvar?

Det ska också understrykas att intresset för bolag som tjänar pengar på hållbarhetsutvecklingen fullständigt exploderat i spåren av coronapandemin. Detta har bidragit till att många hållbara bolag idag handlas till en premie i marknaden. Vi tror inte detta är ett övergående fenomen; det kommer fortsätta.

Hållbarhet är ingen trend utan kommer vara värdefullt under överskådlig framtid och genom att långsiktigt investera i bolag som tar området på allvar, kommer vi bidra till en bättre riskjusterad avkastning till våra andelsägare och samtidigt bidra till en bättre framtid. Ett långsiktigt och engagerat ägande är nyckeln till framgång i detta sammanhang, anser vi.

För att skapa god långsiktig avkastning till våra kunder så använder vi tre angrepps­sätt i vår bolagsanalys: att välja in bolag som vi tror kommer bli långsiktiga vinnare, att påverka bolag som med hjälp kan bli långsiktiga vinnare och att sälja eller avstå från att investera i bolag som kommer att bli förlorare framöver.

 

Källor:

*  http://www.fcltglobal.org/wp-content/uploads/Making-the-Case-for-the-Long-Term.pdf

** https://www.growthepie.net/is-there-really-no-evidence-that-esg-strategies-outperform/

*** FT: ESG outperformance narrative ‘is flawed’, new research shows

Läs nästa avsnitt ur rapporten Ansvarsfulla investeringar 2020 här nedan.