Ansvarsfulla investeringar 2020Tre framgångsrika påverkansdialoger

Öhman Fonder har under de senaste tre åren valt att engagera sig inom tre fokusområden. Genom detta fokus har vi haft bättre förutsättningar för att systematisera vårt arbete och uppnå resultat i vårt påverkansbete. I två av fokusområdena har vi jobbat tillsammans med andra investerare och samarbe­tet har då letts av vår rådgivare inom ansvarsfulla investeringar, Sustainalytics. Ett område har vi drivit helt på egen hand.

ohman industri

Nedan redovisar vi ett par avslutade projekt och kan konstatera att de överlag levererat positiva resultat med flera framgångsrika dialoger. Men vi kan också konstatera att vårt jobb måste fortsätta, det finns mycket kvar att göra för att bolagen ska hantera de hållbarhetsutmaningar de står inför. En sak har vi lärt oss – att påverkansdialoger fungerar.

 

De framgångsfaktorer vi identifierat för lyckade dialoger är:

• Att få till ett bra samarbete med andra engagerade investerare.
• Att visa förståelse för bolagens situationer och utmaningar.
• Att ständigt driva dialogerna framåt och hitta sätt för företagen att dela kunskap.

Öhman Tre framgångsrika påverkansdialoger

Nu tittar vi framåt och under hösten 2021 presenterar vi våra framtida fokusområden för vårt påverkansarbete.

Läs nästa avsnitt ur rapporten Ansvarsfulla investeringar 2020 här nedan.