HållbarhetsanalysHur integreras hållbarhet i investeringsbesluten?

Vår hållbarhetsanalys bygger i grunden på fyra hörnstenar; identifiering, bedömning, beslut och bevakning. Analysen gör våra fondförvaltare medvetna om väsentliga ESG-risker som påverkar finansiell utveckling – positivt och negativt.

Anna Dahlstedt, förvaltare globala aktier

När ett bolag bedöms att ha en förhöjd ESG-risk diskuteras dessa vid regelbundna möten med oss förvaltare.

Anna Dahlstedt, fondförvaltare

Fyra tydliga hörnstenar i hållbarhetsanalysen

I den djuplodade analysen och bedömningen ingår bland annat en desktop-analys, dialog med bolagets ledning och nyckelpersoner samt platsbesök. Huvudansvaret för analysen har ESG-teamet som ger en rekommendation och sedan diskuterar med förvaltaren.

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Om vi bedömer att det är möjligt att påverka bolaget i en positiv riktning kan en påverkansdialog vara bästa strategin för att få bolaget att hantera risken och därmed realisera den finansiella uppsidan.

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

HållbarhetsanalysVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Fredric om du vill veta mer om hur vi arbetar med integrerad hållbarhetsanalys i fondförvaltningen.

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se