HållbarhetsanalysHur integreras hållbarhet i investeringsbesluten?

Vår hållbarhetsanalys bygger i grunden på fyra hörnstenar; identifiering, bedömning, beslut och bevakning. Analysen gör våra fondförvaltare medvetna om väsentliga ESG-risker som påverkar finansiell utveckling – positivt och negativt.

Anna Dahlstedt, förvaltare globala aktier

När ett bolag bedöms att ha en förhöjd ESG-risk diskuteras dessa vid regelbundna möten med oss förvaltare.

Anna Eliason, fondförvaltare

Fyra tydliga hörnstenar i hållbarhetsanalysen

I den djuplodade analysen och bedömningen ingår bland annat en desktop-analys, dialog med bolagets ledning och nyckelpersoner samt platsbesök. Huvudansvaret för analysen har ESG-teamet som ger en rekommendation och sedan diskuterar med förvaltaren.

Om vi bedömer att det är möjligt att påverka bolaget i en positiv riktning kan en påverkansdialog vara bästa strategin för att få bolaget att hantera risken och därmed realisera den finansiella uppsidan.

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker

HållbarhetsanalysVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Viktoria om du vill veta mer om hur vi arbetar med integrerad hållbarhetsanalys i fondförvaltningen.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se