Prospektiv OmvärldsanalysEU:s nya regler för hållbarhetsrapportering

Regler för information om hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling gäller för fondbolag från 10 mars 2021.