Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

EU:s nya regler för hållbarhetsrapporteringTaxonomin ger nya möjligheter att skapa avkastning

Öhman Fonders ränteförvaltare Kristofer Klondaris bedömer att taxonomin får stor betydelse för kapitalflöden framåt och menar att när utgivare av obligationer får ett större tryck på att profilera sig hållbart så skapas nya intressanta avkastningsmöjligheter inom gröna obligationer.

Marknaden talar redan idag om en grön obligationspremie, det vill säga att obligationer som finansierar hållbara projekt har en något lägre kreditpremie och är lite dyrare. Det är något jag bedömer kan accelerera med taxonomin.

Kristofer Klondaris, ränteförvaltare Öhman Fonder

Möjligheter

Kristofer menar att det skapar möjligheter att leta efter utgivare av företagsobligationer som gör en hållbarhetsresa.

Likviditeten

Likviditeten på den gröna obligationsmarknaden kan också gynnas av taxonomin i takt med att kapital i ökad utsträckning söker sig till hållbara affärsmodeller.

Högre premie?

Likviditeten kan berättiga en högre premie för gröna obligationer än vad som är fallet idag.

Större skillnad?

Skillnaden mellan gröna och vanliga företagsobligationer borde vara större, speciellt för gröna företagsobligationer som kommer vara i linje med taxonomin, menar Kristofer.

För oss som kapitalförvaltare gäller det att hitta de bolag som är på väg in i denna omställning och som vi bedömer har goda möjligheter att klassas som ett bolag med en verksamhet i linje med taxonomikraven. Då kan även värderingen på bolagets obligationer bli högre och vi kan skapa avkastning åt våra fondkunder längs vägen.