HållbarhetPåverkan genom dialog

Att investera hållbart är centralt för vår förvaltning därför lägger vi mycket tid på att påverka bolag i positiv riktning genom dialog

Lyckade och misslyckade dialoger försommaren 2022

Positiva dialoger med bland andra kinesiska solcellsproducenten Longi Green Technology. Vi har gått hållbarhetsutbildningar hos Holmen och Leroy och ingått ett nytt initiativ med FAIRR. Ibland går dialogerna inte som tänkt – läs varför.

Läs mer här

Från datorspel till medicinska IoT

Sjukvården har ökat sin användning av digitala och tekniska hjälpmedel avsevärt det senaste decenniet. På grund av pandemin har denna rörelse accelererat de senaste två åren. Sjukvården har helt enkelt tvingats anpassa sig till en ny digital vardag.

Läs mer här