Våra tre fokusområden

För varje område identifierar vi ett antal bolag där vi bedömer att vår påverkansdialog gör mest skillnad. Årligen sker en översyn av fokusområden i kommittén för ansvarsfulla investeringar. När vi når våra mål kan kommittén besluta att avsluta fokusområdet.

Välkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Fredric om du vill veta mer om hur vi arbetar inom våra fokusområden

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se